Stadig flere af eleverne i 9. klasse i Svendborgs skoler får dumpekarakter i både dansk og matematik. Bekymrende, mener Henrik Nielsen (K), formand for Børne- og Ungeudvalget.

Svendborg Kommune har siden publiceringen af artiklen fundet frem til fejl i tallene. Derfor skal tallene i artiklen her tages med forbehold. Skolechef Nanna Lohman vurderer, at det ikke er 82,7 procent af eleverne i 9. klasse, som har bestået i både dansk og matematik, men godt 86 procent.

Svendborg: De lever ikke op til målsætningen, Svendborgs skoler, og de er heller ikke tæt på. Faktisk går det den gale vej.

Undersøgelsen

Det er første gang, der bliver lavet en progressionsundersøgelse af Svendborg Kommunes skoler.

Undersøgelsen erstatter Kvalitetsrapporten, som hidtil har været brugt til at føre tilsyn med skolerne, som kommunen skal ifølge folkeskoleloven.

Den skal afdække en lang række forhold - blandt andet skolernes evne til at uddanne elever, der kan få karakteren 02 eller mere i dansk og matematik, ligesom der er sat tal på, hvor mange der er uddannelsesparate efter 8. klasse.

Karakteren 02 er en del af den nye 7-skala og svarer til karakteren 6 på den gamle 13-skala.

I progressionsundersøgelsen er opsat en række måltal.

De er alle udarbejdet af hver enkelt skole.

Det må være konklusionen, efter at der er udarbejdet såkaldte progressionsrapporter for skolerne i kommunen.

Forleden blev rapporterne præsenteret for politikerne i Børne- og Ungeudvalget, og udvalgsformand Henrik Nielsen (K) har hæftet sig ved to ting.

- Udviklingen i antallet af elever, der får 02 eller bedre i dansk og matematik, er bekymrende, og det er også lidt alarmerende, at så mange i 8. klasse ikke er uddannelsesparate, siger han.

Et dyk i rapporterne viser da også, at det går den gale vej.

Målet i skoleåret 2015/2016 var, at 93 procent af eleverne i 9. klasse skulle have karakteren 02 eller bedre i både dansk og matematik - men kun 88,8 procent formåede at klare dén hurdle.

Endnu værre gik det i 2016/2017, hvor det kun lykkedes for 82,7 procent af eleverne at bestå begge fag. Uagtet at målet var at få 92 procent af dem igennem.

- Så det er noget, der skal fokus på ude på skolerne, siger Henrik Nielsen.

8. klasse skuffer også

Heller ikke når det kommer til 8. klasseelever, der skønnes uddannelsesparate i en grad, så de kan få 02 eller mere i dansk og matematik i 9. klasse, når skolerne helt i mål.

I 2015/2016 var ambitionen, at højst 20,4 procent af eleverne i kommunens skoler skulle være ikke uddannelsesparate, og det blev stort set nået.

Til gengæld lykkedes det ikke at ramme målet på 18 procent året efter.

Her var der 20,7 procent, der ikke skønnedes klar til at tage fat på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, og Nanna Lohman, der er er skolechef i Svendborg Kommune, erkender, at rapportens konklusioner ikke er glædelige.

- Vi burde gøre det bedre med de gode skoler, vi har, siger hun.

Det er svært at sige præcist, hvad årsagen er, mener skolechefen.

- Vi har en del elever, der er kommet til landet sent og har svært ved at nå at få tilstrækkelige danskkundskaber, og det spiller ind. Der skal ikke mange til at rykke gennemsnittet. Det er ikke kun der, det ligger, men det hører med, siger Nanna Lohman.

Der er sat ind

Nanna Lohman fortæller også, at mens politikerne i Børne- og Ungeudvalget fik fremlagt rapporterne forleden, så har Skoleafdelingen kendt til tallene, siden undersøgelsen blev lavet i sommeren 2017.

Og de har ikke siddet på hænderne i afdelingen og på skolerne.

- Skolerne har drøftet tallene hen over året, og meget er sat i gang. Og vi håber, at det kan ses allerede her til sommer - og i hvert fald året efter, siger Nanna Lohman, der understreger, at det er vigtigt at få løftet eleverne.

- Det, at de er i stand til at få en ungdomsuddannelse, er det, der gør, at de kan få et godt liv, siger hun.

Endelig peger skolechefen på, at der også er opløftende ting i progressionsrapporterne.

- Jeg er glad for, at 97,6 procent af de elever, der har taget 10. klasse, er tilmeldt en ungdomsuddannelse 15 måneder senere. Det er et højt, flot tal, som viser, at vi får løftet eleverne i 10. klasse, siger Nanna Lohman.

Politikerne vil blive præsenteret for de tiltag, der er gjort, når der er temamøde i byrådet 27. marts.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis og skriver om stort og småt på tværs af stofområderne. Er oprindeligt butiksuddannet, men skiftede spor og startede på journalistuddannelsen i Odense i 1999. Efter en praktikperiode på Fyens Stiftstidende blev jeg ansat på det daværende Holbæk Amts Venstreblad i 2003, og efter godt fire år i det sjællandske rykkede jeg tilbage til Fyens Stiftstidende - nærmere bestemt Assensredaktionen - i 2007. Har siden 2010 været ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg, hvor jeg også bor. Og så er jeg vokset op i Tommerup på Højfyn. I øvrigt er jeg ikke ret god til golf. Men jeg spiller det alligevel ved enhver given lejlighed.

Mere om emnet

Se alle
Pænt fedt: Mød eleverne der glæder sig over to ugers intensiv matematik

Pænt fedt: Mød eleverne der glæder sig over to ugers intensiv matematik