Bedre for bækørreder: Vejstrup Å - nu med swung

Vejstrup Å graves nogle steder dybere, andre steder skal bunden hæves. Foto: Katrine Becher Damkjær

Bedre for bækørreder: Vejstrup Å - nu med swung

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Som en del af vandmiljøplanerne fjernes opstemning i Vejstrup Å, der gennemgår en større renovering ved Klingstrup. Det giver bedre levebetingelser for blandt andet bækørreder og lampretter

Vejstrup: Der bliver sving med swung over Vejstrup Å, når det vandløbsprojekt, der i øjeblikket er i gang i og omkring åen ved Klingstrup, er helt færdigt. Det er et af de større vandløbsrenoveringsprojekter Svendborg Kommune har kastet sig ud i i forbindelse med de statslige vandmiljøplaner.

Åen skal både hæves, sænkes og flyttes og have en 70 meter langt serpentinerstryg på et ganske kort stykke, - serpentinerstryg hedder det, når åen bugter sig som ja, en serpentiner.

Det er staten, der betaler arbejdet, der i alt koster 1,3 millioner kroner. Det er agronom Anne Jensen fra Svendborg Kommune, der er leder projektet ved Vejstrup Å.

- Formålet er at få fjernet den opstemning, der i kraft af den nu sløjfede mølle stoppede for, at fisk kunne trække frit op i åen. Især bækørreder, ål og lampretter vil få gavn af, at man fjerner opstemningen, forklarer Anne Jensen.

Der bliver samtidig lagt gydegrus ud flere steder i åen for at skabe de bedste betingelser for den fine bestand af bækørreder, der er i åen

Mølle i Klingstrup siden 1500-tallet
Mølleanlægget ved Ny Klingstrup er en tidligere herregårdsmølle. Klingstrup har taget navn efter den landsby, hovedgården er opstået fra. Navnet kendes første gang i 1351 i formen Klinstrop. En mølle ved Klingstrup nævnes midt i 1500-tallet. I 1853 blev Klingstrups gods delt i to: Klingstrup og Ny Klingstrup. Klingstrups møller (vind og vand) blev henlagt til Ny Klingstrup. Ny Klingstrups hovedbygning, der ligger øst for Gl. Klingstrup, tæt ved vandmøllen på en skråning ned mod Vejstrup Å, er opført ved den ny udskilning 1853. Det klassicistiske stuehus, der har et stokværk mod haven og den tidligere mølledam, og to mod gården, har gennemgående frontispice, samt lave og korte sidefløje. Vejstrup Å har været intenst udnyttet. Klingstrup Mølle er placeret opstrøms fra Vejstrup Mølle og havde dermed først adgang til vandet. Når Klingstrup stemmede vand, løb der ikke mere til Vejstrup. Når Klingstrup malede, løb vandet til gengæld frit til Vejstrup. Den største konkurrence om vandet var i sommerhalvåret. Klingstrup Mølle blev revet ned i 1960'erne. Vandmøllen lå på Klingstrupvejs sydside lige før Ny Klingstrup og broen, hvor Vejstrup Å går under vejen.Kilde: Svendborg Museum.
Agronom Anne Jensen, Svendborg Kommune, sammen med ejerne af Klingstrup, Anton Møller og Lena Vahl. Foto: Gitte Kjeldal
Agronom Anne Jensen, Svendborg Kommune, sammen med ejerne af Klingstrup, Anton Møller og Lena Vahl. Foto: Gitte Kjeldal

Spor fra gammel mølle

Opstemningen stammer fra den vandmølle, der fra gammel tid har været ved Klingstrup - ifølge Svendborg Museum helt tilbage til 1500-tallet. Her var i mange år både vand- og vindmølle, som dog blev fjernet, og dele af møllen blev flyttet til Vejstrup Vandmølle, længere nede af åen.

Ved restaureringen bliver en del af stensætningen langs søen retableret i en lavere kote - det vil være et af de få konkrete tilbageværende beviser på, at her tidligere har været vandmølle.

Den møllesø, der var i tilknytning til vandmøllen er noget tilgroet og har nærmest haft karakter af en mose - ved at omlægge åen, bliver området, der er registret som beskyttet natur, noget mere tørt og kommer formodentlig snarere til at fremstå som eng. Der er dog sikret en vis vandforsyning til området ved at grave en vandfyldt grøft ind i området.

De mange store kampesten er nogle af de få rester af den tidligere vandmølle, der blev revet ned i 1960'erne. Foto: Katrine Becher Damkjær
De mange store kampesten er nogle af de få rester af den tidligere vandmølle, der blev revet ned i 1960'erne. Foto: Katrine Becher Damkjær

Lodsejere positive

Der er to lodsejere omkring Klingstrup, der bliver på virket af Vejstrup Å-projektet - begge har været positive overfor arbejdet.

Anton Møller og Lene Vahl ejer ejendommen Ny Klingstrup, hvor de mest markante ændringer kommer til at ske. De købte ejendommen i 2009, og siden har de arbejdet på at restaurere ejendommen. Anton Møller har været 40 år i politiet, og Lena Vahl har drevet svinefarm i Jylland, inden de flyttede til Klingstrup.

- Det er et meget smukt område, og vi vil da gerne dele det med de vandrere, der benytter Øhavsstien, der går lige forbi her, siger Anton Møller.

- Vi har planer om at sætte bord op, hvor man kan sidde og nyde sin madpakke og naturen langs åen, siger han.

De har allerede sat en hvid bro op, der går over den tidligere opstemning, en bro, der allerede livligt benyttes til fotografering af brudepar. Den tidligere møllesø forestiller Anton Møller måske kan afgræsses af dyr, så den ikke gror til igen.

Hvis åen skal leve op til de bedste intentioner i vandplanerne, skal der være fri adgang til havet. Det forhindrer Vejstrup Vandmølle, og her støder kulturhistoriske interesser sammen med de miljømæssige interesser. Der er ganske mange havørreder, der går op i Vejstrup Å for at gyde. De kan ikke komme forbi spærringen ved Vejstrup Vandmølle og kommer slet ikke til den del af åen, der løber omkring Klingstrup, hvor der altså er en stamme af bækørreder. Blandt andet sportsfiskerne i Svendborg har længe drømt om få spærringerne ved Vejstrup Vandmølle fjernet for at skabe bedre muligheder for at havørreder kan gyde endnu længere oppe i åen og dermed producere endnu flere vilde ørreder.

- Der arbejdes stadig med at prøve finde en løsning for Vejstrup Vandmølle. Vi har tidligere arbejdet med at etablere et omløb, men det har Slots- og Kulturstyrelsen sagt nej til. Et forslag om at skabe en fisketrappe har Miljøstyrelsen foreløbigt sagt nej til, men vi er stadig i dialog med dem, så måske kan det lykkes at finde en løsning, siger Anne Jensen.

Genopretning af bæk ved Klingstrup. Foto: Katrine Becher Damkjær
Genopretning af bæk ved Klingstrup. Foto: Katrine Becher Damkjær
Genopretning af bæk ved Klingstrup. Foto: Katrine Becher Damkjær
Genopretning af bæk ved Klingstrup. Foto: Katrine Becher Damkjær
Den hvide bro stammer fra Lena Vahls ejendom ved Herning - den er flyttet til Vejstrup Å og benyttes gerne af brudepar til bryllupsbilleder. Foto: Gitte Kjeldal
Den hvide bro stammer fra Lena Vahls ejendom ved Herning - den er flyttet til Vejstrup Å og benyttes gerne af brudepar til bryllupsbilleder. Foto: Gitte Kjeldal

Bedre for bækørreder: Vejstrup Å - nu med swung

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce