I forbindelse med sygetransport fungerer fodboldbanerne ved Arrebohallen som helikopterlandingsplads, men den løsning er ikke optimal. De omliggende træer skaber uønsket turbulens, når temperaturen er høj, og Ærøskøbing Kommune har derfor bedt Fyns Amt om tilladelse til at anlægge en mere permanent landingsplads nær Vester Strand. I første omgang svarede Amtet nej, men nu sender teknisk forvaltning en fornyet ansøgning.