Omstændig­hederne, der førte til 17-årig piges sexanklage mod sin far, var for specielle og beviserne for usikre, mente retten
Ærø: Denne gang blev en 60-årig sydfynbo frifundet. Retten fandt det ikke bevist, at han i 1997 eller 1998 fik sin dengang seks-årige datter til at onanere på sig.

- Vi mener ikke, at pigen har løjet, men i en sag som denne kan hendes forklaring ikke stå alene, og vi fandt ikke tilstrækkeligt sikre beviser til domfældelse, lød begrundelsen fra dommer Mette Langborg.

Den 17-årige pige havde i retten fortalt, hvordan hun frem til sommeren 2008 ikke havde nogen erindring om et sexuelt overgreb.

Advokat Bjørn Elmquist, forsvarer for den 60-årige, fremlagde da også i retten pigens tegninger og digte - udarbejdet omkring det tidspunkt, hvor hun skulle være sex-misbrugt af faderen. Her var glade billeder af rideheste og blomster og et kort med påtrykt påskeæg, hvorpå den da seksårige pige havde skrevet om faderen og dennes daværende samleverske:

"Roser er røde, violer er blå, jordbær er søde - og I ligeså".

Først da hendes lidt ældre stedsøster C sidste år politianmeldte den 60-årige for en række seksuelle overgreb, kom der billeder i pigens "hukommelses-huller". Sidste sommer deltog hun i en Røde Kors-sommerlejr, hvor hun fortalte en af lederne, at hun havde fornemmelse af noget grimt i sin fortid.

I efteråret 2008 blev hun på gymnasiet undervist i psykologi. Hun læste Freud og stiftede bekendtskab med begreber som "ego", "overjeg" og "fortrængninger", og flere detaljer dukkede frem. Hun opsøgte nu en psykolog.

Og så var det, at pigens nu 60-årige far den 12. september sidste år blev idømt halvandet års fængsel ved Retten i Svendborg for sex-misbrug af hendes tidligere stedsøster C. I to omfattende artikler i Stiftstidende havde stedsøsteren C fortalt detaljeret om de overgreb, C var udsat for som lille.

Advokat Bjørn Elmquist antydede, at den 17-årige kunne være inspireret af denne avislæsning.

- Man kan godt kalkere og kopiere erindringer fra andre, sagde Bjørn Elmquist og citerede også psykologen Elizabeth F. Loftus’ iagttagelser om, at "konstruerede erindringer kan være umulige at skelne fra virkelige".

- Hun lyver sikkert ikke, det er muligt, hun faktisk tror på sin egen forklaring, sagde Bjørn Elmquist.

Pigens politianmeldelse mod faderen blev indgivet samme dag, som hun i stedsøsterens sag skulle vidne i Landsretten. Her havde alle forventet, hun skulle fortælle om sin "gode far". I stedet brød hun sammen og erklærede, at han også havde sexmisbrugt hende.

Landsretten udsatte den videre behandling af sagen.

Dommer Mette Langborg vurderede i går, at de samlede omstændigheder ved politianmeldelsen var af en sådan karakter, at de ikke bestyrkede den 17-åriges anklage.

Drama i retten

En frygtsom stemning havde under retsmødet i går præget både den 17-årige pige og hendes ældre stedsøster C, der var indkaldt som vidne. Ingen af dem ville afgive forklaring, hvis den 60-årige var til stede i lokalet.

Og efter frifindelsen udspandt et pinligt optrin sig, da stedsøsterens forlovede forlod retslokalet efter frifindelsen og angiveligt sagde til den 60-årige: "Jeg håber, du sover godt om natten, dit ulækre svin". Bjørn Elmquist kaldte ham straks tilbage for at få ham til at gentage sine ord. Det lykkedes kun delvist.

- Kujon, sagde advokaten.
  • Fyens Stiftstidende

Mere om emnet

Se alle
Sex-sager under tidspres

Sex-sager under tidspres

Camilla: Misbrugt mindst tyve gange

Camilla: Misbrugt mindst tyve gange

Bombe i sag om sex-overgreb

Bombe i sag om sex-overgreb