Konfrontation

Øen kan godt bære en dagligvarebutik mere, og der er brug for andet end parcelhuse på Thurø, mener formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Henrik Nielsen (K) om planerne om at udlægge et område ved Eriksholmsvej på Thurø til b

Hvorfor er det vigtigt, at det her område bliver udlagt til boliger og erhverv?

- Det er der sådan set flere grunde til. Vi kan jo starte med, at der er kommet et ønske fra ejeren af matriklen og en udvikler i forhold til at etablere dagligvarebutik og boliger på arealet. Derudover blev der på det borgermøde, vi havde ovre på Thurø, givet udtryk for et ønske om et mere varieret boligudbud på Thurø, så det ikke kun er parcelhuse, men at der også er mulighed for at blive boende på Thurø, når man kommer ud over parcelhusalderen. Her er der lagt op til, at der kan etableres nogle lejeboliger enten i form af seniorbolig, seniorkollektiv eller bofællesskab af en eller anden karakter. Derudover handler det selvfølgelig om at forbedre dagligvareforsyningen på øen. Den har vi jo haft oppe at vende tidligere, men vurderingen er, at området med det antal borgere, der er, sagtens kan bære en dagligvarebutik yderligere.

Grunden

Ifølge hvidbogen over forslag til revideringen af kommuneplanen gældende for 2017-2029 er det ejeren af grunden på hjørnet af Brovejen og Eriksholmsvej, Mads Kjær, og forretningsudvikler Flemming Schibstad, der har ønsket, at grunden bliver udlagt til dagligvarebutik og lejeboliger i form af bofællesskab eller seniorkollektiv.Grunden er 20.000 kvadratmeter, og dagligvarebutikken må fylde 1500 af dem.

Administrationen vurderer, at det er landskabeligt muligt at etablere en tilpasset bebyggelse med få eller ingen gener i forhold til naboer, landskab og naturen, står det i hvidbogen.

Der står desuden, at mulighederne for udbygning af Thurø er begrænsede. En udbygning mod øst ved Thurø by vil kræve en større omlægning eller udbygning af infrastrukturen. Vest for byen er øen allerede intensivt udbygget. Derudover er der natur, kyst og andre landskabsmæssige forhold, som komplicerer nye udlæg på Thurø.

 

Thurinerne har én gang for nyligt sagt nej tak til en dagligvareforretning mere på øen. Hvorfor skal det på dagsordenen allerede igen? De er ikke interesseret i det.

- Nu ved jeg ikke, hvem "de" er. Jeg ved godt, der er nogen, der ikke er, men jeg tror også, der er nogen, der er. Vi synes, der er gode argumenter for at etablere både den her type boliger og en ny dagligvarebutik. Derfor har vi sendt det i høring, og så må vi se, hvad den endelige kommuneplan kommer til at indeholde. Det er selvfølgelig her, man så har mulighed for at komme med sine indsigelser og bemærkninger frem til fristen 10. september, og så vil det indgå, når vi skal endeligt vedtage kommuneplanen.

De påpeger også, at der er nok ledige byggegrunde på Thurø, blandt andet på Saugkær Alle. Hvorfor skal der flere byggegrunde til Thurø? Kunne man ikke bare bygge de her boliger der, hvor der allerede er plads til det?

- Det kunne man måske godt, men de er jo så udlagt til nogle andre anvendelsesbestemmelser, og det her imødekommer nogle af de ønsker, der blev fremsat på borgermødet og fra ejeren af matriklen i forhold til at sikre et mere varieret boligudbud på Thurø.

Argumentationen fra de borgere, der nu har tænkt sig at protestere mod planerne, er dels, at de mister deres udsigt, og at deres huse bliver mindre værd, og dels at de ønsker at bevare købmanden. Hvad betyder det for dig, at borgerne allerede nu protesterer mod planen?

- Nu vil jeg jo afvente og se, hvad der sker. Ejendommen bliver højst 8,5 meter høje. Det er ganske almindeligt boligbyggeri. Og ja, udsigten er til den bevoksning, der er i dag, og det kan da godt være, det er mere attraktivt med et grønt bagtæppe, end det er med boliger, men sådan er verden jo. Der sker en udvikling, og hvis man ikke selv ejer en matrikel, risikerer man jo, at der sker et eller andet på den matrikel. Man ejer ikke sin udsigt.

Sidst valgte politikerne at lytte til borgerne, og der kom ikke nogen dagligvareforretning. Vil I gøre det igen, hvis der bliver protesteret lige så massivt derovre fra denne gang?

- Det kan jeg jo ikke udelukke, at et politisk flertal vil. Nu var jeg sådan set indstillet på dengang at give mulighed for at etablere den dagligvarebutik, og det er jeg i udgangspunktet stadig, og derfor er det selvfølgelig også en del af det kommuneplanforslag, vi sender i høring. Men hvad et politisk flertal vil, ved jeg ikke. Men jeg vil heller ikke foregribe det. Nu er planen i høring, og så må vi se, hvad der kommer af reaktioner.

  • Bødiker_Julie_Ruby_(2015)_022

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' redaktion i Svendborg og skriver om meget forskelligt, men har brugt særligt mange arbejdsdage på at dække sygehusstof, Svendborgbanen og by- og havneudvikling. Mine rødder er jyske, men mit hjerte er tabt til Sydfyn.

Mere om emnet

Se alle
5
Supermarked nej tak: Thurinere vil protestere mod ny dagligvarebutik

Supermarked nej tak: Thurinere vil protestere mod ny dagligvarebutik

3
Supermarked vil tage livet af købmanden

Supermarked vil tage livet af købmanden

13
Vil ikke have konkurrence: 1000 protester vælter ny butik

Vil ikke have konkurrence: 1000 protester vælter ny butik