Før dom over kraftvarmeværket: Fremtiden er andet end økonomi, udslip og affaldsmængder