Smutture. Trap Danmark udgiver frem til 2020 er stort bogværk om Danmarks natur, historie og kultur. Når det er færdigt, vil landet være verdens bedst beskrevne nation. Magasinet Rejser laver med hjælp fra Trap Danmarks redaktion løbende punktned

Naturen i Store Vildmose

Det meste af Store Vildmose, der ligger i Jammerbugt, Brønderslev og Aalborg Kommuner, er opdyrket. Alligevel har 1895 hektar højmose, småsøer, krat og enge overlevet og er i dag fredet. Store Vildmose har national betydning, da man her stadig finder nogle af de største sammenhængende højmosearealer i Danmark med mange sjældne dyr og planter.

Bøger om Danmark

Trap Danmark udgiver frem til slutningen af 2020 en serie på 34 bind om samtlige 98 kommuner i Danmark. Derudover skabes der et omfattende digitalt univers med supplerende topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion.I abonnement koster bogværket 299 kroner pr. måned i 48 måneder eller kontant 12.775 kroner. Der er tilknyttet en række fordele, og abonnementet kan til enhver tid opsiges.

I løssalg koster et bind mellem 399,95 og 449,95 kroner (vejledende pris).

Udgivelsen af Trap Danmark, 6. udgave, er muliggjort med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

Tekst og billeder på denne side er fra bind 4, som dækker Jammerbugt, Thisted og Brønderslev Kommuner. Bindet udkom 28. august 2017.

Se mere på www.trap.dk.

 

På de åbne moseflader vokser planter som hedelyng, klokkelyng, tue- og smalbladet kæruld, liden og rundbladet soldug, hvid næbfrø, mosepors, revling og tranebær. Af fugle i området kan nævnes stor kobbersneppe, trane, mosehornugle, sanglærke, sjagger og rødrygget tornskade. Om vinteren raster desuden en del sangsvaner og enkelte pibesvaner i mosen.

 

Renæssance i Dronninglund

Det storslåede herresæde Voergård rejser sig med to fløje på et stort kvadratisk voldsted, som er omgivet af en af landets bredeste vandfyldte voldgrave. Hovedfløjen mod øst med hjørnetårne og den fornemme sandstensportal hører til de fornemste renæssanceherregårde i Danmark.

Voergård ligger cirka 10 kilometer nord for Dronninglund i Brønderslev Kommune. Dets bygninger står på nordsiden af Voer Å, der danner et bækken med frugtbart agerland i den nordlige del af Voer Sogn.

 

Kunst i Hjallerup

Brønderslev Kommunes mest markante kunstværk er "Ekko", en skulpturel installation opstillet i Hjallerup i 2012. Byen vandt i 2011 det ene af tre projekter i Statens Kunstfonds konkurrence "Vores kunst" om placering af monumentale kunstværker i det offentlige rum. Vinderprojektet er udviklet af den tyske billedhugger Thilo Frank til opstilling på et rekreativt område i byens sydlige udkant.

"Ekko", en snoet, cirkulær installation, er 3 meter høj og 20 meter i diameter. Den fungerer som et stykke op art (kunst, der udnytter optisk bidrag) i kæmpeformat, idet lamelkonstruktionen til stadighed ser ud til at forskyde sig, når man bevæger sig rundt inde i værket. Mikrofoner optager publikums reaktioner, som behandles digitalt og transmitteres ud i værket som et ekko af kunstoplevelsen.

  • Thorup_Søren_(2015)_003

    Af:

    Jeg er rejseredaktør og dermed ansvarlig for Rejser, som produceres på Fyens Stiftstidende, men udkommer med koncernens - Jysk Fynske Mediers - 13 dagblade. Jeg har været ansat på Fyens Stiftstidende siden 1984. De første mange år som feature- og reportagemedarbejder, men efterhånden som rejsestoffet er blevet opprioriteret, har det fyldt mere og mere af min arbejdstid, og nu beskæftiger jeg mig ikke med andet. Dog er jeg også ansvarlig for det årlige golfmagasin, som koncernen udgiver. Har sammen med journalist Poul Husted skrevet reportagebogen "Næste år i Jerusalem" (1984).