Smutture. Trap Danmark udgiver frem til 2020 er stort bogværk om Danmarks natur, historie og kultur. Når det er færdigt, vil landet være verdens bedst beskrevne nation. Magasinet Rejser laver med hjælp fra Trap Danmarks redaktion løbende punktned

Presset op af jorden

Bulbjerg er en op til 47 meter høj, langstrakt kalkknude, som strækker sig fra sydøst til nordvest og når ud til havet, hvor den danner en udhængende klint. Kalkknuden består af regelmæssige banker af bryozokalk med knoldede flintlag og indeholder fragmenter af små grenede kolonier af mosdyr (bryozoer) samt fossiler af søpindsvin, muslinger og armfødder (brachiopoder).

Bøger om Danmark

Trap Danmark udgiver frem til slutningen af 2020 en serie på 34 bind om samtlige 98 kommuner i Danmark. Derudover skabes der et omfattende digitalt univers med supplerende topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion.I abonnement koster bogværket 299 kroner pr. måned over 48 måneder eller kontant 12.775 kroner. Abonnementet kan til enhver tid opsiges.

I løssalg koster et bind mellem 399,95 og 449,95 kroner (vejledende pris).

Som abonnent får man en række fordele.

Se mere på www.trap.dk.

Tekst og billeder på denne side er fra bind 4, som dækker Jammerbugt, Thisted og Brønderslev Kommuner. Bindet udkommer sidst i august 2017.

 

Bankerne blev dannet på relativt dybt vand i et tempereret hav, som dækkede hele Danmark i tidlig Danien for cirka 65 millioner år siden. I store dele af Danmark ligger bryozokalken dybt begravet i undergrunden, men i Bulbjergområdet er kalken blevet presset op til jordoverfladen af cirka 250 millioner år gammelt salt, som ligger under kalken. Det er således saltet, som er skyld i, at man i dag kan gå tur langs stranden og studere den gamle havbund på helt tæt hold.I dag er Bulbjergs kystklint Danmarks eneste fuglefjeld uden for Bornholm og huser en stor ynglebestand af rider. Fuglefjeldet kan studeres på tætteste hold fra den smalle strand under klinten. Klinten eroderes dog stadig af havet, hvilket øger risikoen for stenskred, og færdsel under klinten er derfor på eget ansvar.

Surfing ved Cold Hawaii

Kyststrækningen mellem Agger og Hanstholm har helt særlige vindforhold, der tiltrækker surfere fra hele verden. Strækningen med de 29 surfspots har fået navnet Cold Hawaii, og særligt i byen Klitmøller bor mange surfere. Siden 2010 har Klitmøller været vært for Cold Hawaii PWA World Cup, der er en international surfkonkurrence. Surferne opdagede stedets kvaliteter i 1980'erne, og nogle år senere begyndte danske surfere at bosætte sig i fiskerlejet. Området har i dag udviklet sig til en lille surferkoloni, der på flere måder sætter sit præg på byen. For eksempel var surferne blandt initiativtagerne til oprettelsen af Klitmøller Friskole og Fribørnehave i 2011. I dag findes også en HF-Cold Hawaii, hvor HF-fag kombineres med teoretisk og praktisk undervisning i surfing. Forholdet mellem den traditionelle fiskerbefolkning og de moderne surfere var i begyndelsen anspændt, men da det viste sig, at surferne var interesserede i at bosætte sig og blive en integreret del af byens befolkning, vendte stemningen, og i dag er mølboerne stolte af det nye brand, byen har fået.

Konsumfisk i Hanstholm

Hanstholm Havn var 2014-2016 Danmarks førende konsumfiskerihavn i tæt konkurrence med Skagen Havn. Ligesom i Skagen satser havnen på at tiltrække mange udenlandske landinger. Med tilknyttede virksomheder og aktiviteter er havnen omdrejningspunkt for omkring 1600 arbejdspladser. Over halvdelen af landingerne stammer fra udenlandske fartøjer fra især Norge, England, Skotland, Tyskland og Frankrig. Ikke mindst mørksej fra disse både bidrager godt til auktionens volumen. De danske fartøjer lander flere af de fiskearter, der indbringer en høj pris, herunder torsk, kulmule og rødspætter. Auktionen har som den første i verden opnået certifikat til den såkaldte MSC-standard, som kræver en høj grad af sporbarhed og bæredygtighed. De daglige landinger opkøbes af et stort antal fiskeeksportvirksomheder, hvoraf 16 har hjemsted i Hanstholm.

  • Thorup_Søren_(2015)_003

    Af:

    Jeg er rejseredaktør og dermed ansvarlig for Rejser, som produceres på Fyens Stiftstidende, men udkommer med koncernens - Jysk Fynske Mediers - 13 dagblade. Jeg har været ansat på Fyens Stiftstidende siden 1984. De første mange år som feature- og reportagemedarbejder, men efterhånden som rejsestoffet er blevet opprioriteret, har det fyldt mere og mere af min arbejdstid, og nu beskæftiger jeg mig ikke med andet. Dog er jeg også ansvarlig for det årlige golfmagasin, som koncernen udgiver. Har sammen med journalist Poul Husted skrevet reportagebogen "Næste år i Jerusalem" (1984).