Smutture. Trap Danmark udgiver frem til 2020 et stort bogværk om Danmarks natur, historie og kultur. Når det er færdigt, vil landet være verdens bedst beskrevne nation. Magasinet Rejser laver med hjælp fra Trap Danmarks redaktion løbende punktned

Kunsten og naturen sejrer i Rusland

Det engang så afsidesliggende område Rusland i Nordsjælland fik sit navn på grund af sin øde beliggenhed. Det er et åbent hedeareal med lyng og et cirka 100 år gammelt enekrat, som er blandt de fineste i hovedstadsregionen. Af hensyn til blandt andet enekrattet er Rusland i dag fredet og udpeget som habitatområde.

Bøger om Danmark

Trap Danmark udgiver frem til slutningen af 2020 en serie på 34 bind om samtlige 98 kommuner i Danmark. Derudover skabes der et omfattende digitalt univers med supplerende topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion.I abonnement koster bogværket 269 kroner pr. måned over 48 måneder eller kontant 11.495 kroner. Abonnementet kan til enhver tid opsiges.

I løssalg koster et bind mellem 399,95 og 449,95 kroner (vejledende pris).

Som abonnent får man en række fordele.

Se mere på www.trap.dk.

Tekst og billeder på disse sider vil være at finde i bind 26, som dækker Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommuner. Bindet udkommer i 2018.

 

 

Midt i Rusland ligger Rudolph Tegners Museum & Statuepark. I parken er 14 skulpturer placeret i landskabet, og det øde og bakkede lyngområde danner en udtryksfuld kulisse til Tegners monumentale skulpturer.

"Sejren" (se foto) er 552 cm høj og blev opstillet i Statueparken i 1925. Skulpturen er et godt eksempel på Tegners dramatiske formsprog, hvor både indhold og udtryk betones. Rudolph Tegner (1873-1950) planlagde og opførte selv museet i det særegne landskab, og han ligger begravet under gulvet i museets midtersal.

Der er adgang til Rusland og skulpturparken hele året. Museet åbner igen 15. april 2017.

 

 

Han skinner i Helsingør

I 2012 blev den dansk-norske kunstnerduo Elmgreen & Dragsets (Michael Elmgreen (f. 1961) og Ingvar Dragset (f. 1969)) skulptur "Han" opstillet på Kulturhavnen i Helsingør. Skulpturen er inspireret af Edvard Eriksens (1876-1959) "Den Lille Havfrue", idet "Han" sidder på en sten af stål i den samme berømte positur. Skulpturen er lavet af rustfri stål, og den blanke overflade spejler omgivelserne - både Kulturværftet, dele af Kronborg og beskueren selv. Kulturhavnen, der er Helsingørs nye kulturområde omkring Kulturværftet, Kronborg Slot og M/S Museet for Søfart, er et landskabsarkitektonisk projekt, der blev indviet i 2013.

 

 

Naturen folder sig ud i Teglstrup Hegn

Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov udgør sammen med Hellebæk Kohave et område af stor naturmæssig rigdom og variation. Her findes både bøgeskov, elle-askeskov, skovbevoksede højmoser, åbne overdrevsarealer og små pletter hede. I Teglstrup Hegn finder man Nordsjællands eneste aktive og næsten intakte højmose, Skidendam.

Her er også urørt skov, hvor træerne henfalder naturligt, mens andre arealer holdes lysåbne med græsning af skotsk højlandskvæg, som det ses på billedet. Også dyrelivet er bemærkelsesværdigt. Eksempelvis trækker tusindvis af traner og rovfugle hvert forår og efterår hen over området,

mens den store, udryddelsestruede bille eremitten har et af sine få danske levesteder i skovens gamle egetræer.

 

  • Thorup_Søren_(2015)_003

    Af:

    Jeg er rejseredaktør og dermed ansvarlig for Rejser, som produceres på Fyens Stiftstidende, men udkommer med koncernens - Jysk Fynske Mediers - 13 dagblade. Jeg har været ansat på Fyens Stiftstidende siden 1984. De første mange år som feature- og reportagemedarbejder, men efterhånden som rejsestoffet er blevet opprioriteret, har det fyldt mere og mere af min arbejdstid, og nu beskæftiger jeg mig ikke med andet. Dog er jeg også ansvarlig for det årlige golfmagasin, som koncernen udgiver. Har sammen med journalist Poul Husted skrevet reportagebogen "Næste år i Jerusalem" (1984).