En ny petanquebane indvides i Odense Andels Boligforenings afdeling 12 lørdag 7. august kl. 13. Banen er opført med frivillig arbejdskraft og sponseret af Nyborg-Tryk, entreprenørfirmaet "Rasgo" og J.B. Entreprise, og med afdelingens varmemester Kim Mortensen som tovholder. Rismarkens Petanque Klub er allerede stiftet med den nyanlagte bane som hjemsted, og klubben har på nuværende tidspunkt har et halvt hundrede medlemmer. (ibh)