Fioniakoret medvirker ved musikgudstjenesten i Ravnebjerg kirke på søndag klokken 19.30. Efter gudstjenesten åbnes kapellet, og her er der mulighed for at se de nye ikoner og kors. (bima)