1994: I disse dage, hvor byen er en sand bageovn, og vinduerne smækkes op, skal der tages hensyn til naboerne, indskærper politiet.

- Vi har fået nogle opringninger, og de handler om folk, som spiller højt i haverne sent om aftenen. I disse dage, hvor det er svært at sove på grund af varmen, kan en vedvarende basrytme virke ekstra irriterende, lyder det fra ordensmagten.