HØJBY: De meget fine støbejernsvinduer i Højby Kirke bliver renoveret i løbet af august og september. Renoveringen sker efter nøje anvisninger af Nationalmuseet. Renoveringen vil kun i begrænset omfang medføre gener for de kirkelige handlinger, oplyser formanden for bygnings- og kirkegårdudvalget Åshild Videsen. (jsn)