1995: Omkring 30 ejendomme kommer i fokus, når der næste år skal byfornys på Skibhusvej. De ligger på strækningen fra Thomas B. Thriges Gade til Damhusvej og er en fortsættelse af en større byfornyelsesplan. Der bliver mulighed for at skabe flere friarealer og en tidligere værktøjsfabrik omdannes til boliger.