Odense var for 50 år siden ramme om det lands-stævne, som De danske Gymnastikforeninger og De danske Skytte-, Gymna-stik- og Idrætsforeninger arrangerede med års mellemrum. Landsstævnet havde sidst været i Odense i 1947, og nu kom man igen. 13.000 aktive deltagere var med til åbningsceremonien, og da der også var et kon-geligt besøg på program-met, lagde "Dannebrog" til kaj i havnen ligesom i dag, 50 år efter. Den nyudpege-de tronfølger, prinsesse Margrethe, hilser her på stiftamtmand Jacob Høi-rup, mens dronning Ingrid ser til. (Stadsarkivet og Fyens Stiftstidendes Samling)