Med landbrugets centrale placering i erhvervsbilledet endnu for 50 år siden var det givet, at det årlige dyrskue var en kæmpemæssig begi-venhed også i byens liv. Og på dyrskuet ville man ikke kun underholde, men også opdrage kommende slægter til land-brugets og dyrenes verden, så et børnedyrskue med egne præmier indgik i det store ar-rangement. På dagens billede er forstander Johs. Petersen-Dalum ved mikrofonen i færd med præmieoverrækkelsen, som øjensynlig også omfatte-de præmie for hundeforspand. (Stadsarkivet og Fyens Stiftstidendes Samling)