Menighedsrådet i Højby støtter Højby Skytte- og Gymnastiforenings håndboldafdeling med et skilt i Højbyhallen, hvor der står: Du har også en plads i Højby kirke.

Skiltet er blevet hængt op på sponsorvæggen i den nye hal 2. (jsn)