1979: Så er der lagt op til en mere officiel debat om den vigtige og stærkt trafikerede indfaldsvej til Odense: Sdr. Boulevard. Skal de store og gamle træer langs med vejen væk i forbindelse med et ønske om at skabe større sikkerhed i trafikken? Eller kan de blive stående som en del af bybilledet?

Odense Byråd har besluttet at fremlægge to lokalplanforslag, så borgerne har et grundlag at udtale sig på i offentlighedsfasen.