En trafiktælling i Jernbanegades nordlige ende var for 50 år siden baggrunden for, at gaden skulle udvides med en meter i bredden. På den måde kunne man også få plads til flere parkeringspladser, noget af det, som byens handlende (og kunderne!) til stadighed sukkede efter. Udvidelsen betød dog, at de gamle træer ud for landsarkivets flotte bygning måtte lade livet, og på dagens billede er træfældningen i gang.

(Stadsarkivet - Fyens Stiftstidendes SAMLING)