Lise Færch, der siden årsskiftet 2000/2001 har været chef for Odense Kommunes Vollsmose-sekretariat, har fået nyt job.

Hun forlader sin nuværende stilling til nytår for at tiltræde stillingen som Centerchef for det landsdækkende Udviklings- og Formidlingscenter indenfor børn og unge. Centret er en selvejende konsulentvirksomhed under Socialministeriet.

- Den nye stilling er en meget attraktiv stilling indenfor mit oprindelige faglige område, siger Lise Færch.

Hun er helt tryg ved at overlade ansvaret for Vollsmoseindsatsen til andre.

- Byrådet har netop, i enighed, bekræftet indsatsen med nogle hensigtsmæssige organisatoriske justeringer, og hermed er der skabt gode rammer for den resterende periode af den særlige indsats, siger Lise Færch.