En lille hård kerne af unge i Vollsmose står for over halvdelen af ungdomskriminaliteten i Odense, viser SSP's årsrapport.

Gruppen af unge under 15 år er interessant statistisk, når det gælder kriminalitet, fordi udviklingen her kan sige noget om, hvad samfundet kan vente sig de næste år.

Set på den baggrund er det særligt bekymrende, at Vollsmose skiller sig uheldigt ud.

For mens der i kommunen som helhed er sket et fald i antallet af sigtelser af børn under 15 år, er det steget i Vollsmose. Set over en fireårig periode blev der sidste år rejst mere end tre gange så mange sigtelser mod børn under 15 år i Vollsmose (89) sammenlignet med 2012 (26).

Ungdomskriminalitet

I 2016 er børn under 15 år blevet sigtet 153 gange, primært for overtrædelse af straffeloven.Dette tal var i 2014 på 165 sigtelser, så der er sket et lille fald. Vollsmose skiller sig uheldigt ud med 89 sigtelser i 2016, hvilket svarer til 58 procent af samtlige sigtelser for aldersgruppen i Odense.

Stigningen er så godt som udelukkende sket inden for straffelovsovertrædelser, som man kan læse i SSP Odenses årsrapport, der netop er blevet offentliggjort.

Her kan man også se, at antallet af sigtelser mod de unge under 15 år i Vollsmose nu udgør 58 procent af samtlige sigtelser for aldersgruppen i Odense.

Det er usikkert, hvad stigningen skyldes, men det er en bekymrende udvikling.

SSP Odense

Lillebror-effekten

SSP er som bekendt et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, mens trods den brede forankring har organisationen ikke umiddelbart en forklaring på, hvad den uheldige udvikling skyldes. "Kompleks" er det ord, der hæftes på den.

Som der står i rapporten:

- Det er usikkert, hvad stigningen skyldes, men det er en bekymrende udvikling.

SSP Odense bruger dog også ordet "lillebroreffekten" om udviklingen. Her kopierer mindre børn og unge det, de ser fra kriminelle, de møder på gaden - enten familiemedlemmer eller folk i området. Der er altså tale om en mindre, hård kerne.

Dårlig koordinering?

Hvis man læser lidt indenad i årsrapportens tekst, er der noget, der tyder på, at der er en dårlig koordinering af de mange indsatser i området for ellers netop at forebygge kriminalitet. Som der står i rapporten:

Det er et "vilkår for bydelen, at der findes mange aktører, der i nogen udstrækning vurderes at kunne styrke den tværfaglige og sektorielle koordinering."

Sekretariatsleder i SSP Odense, Tommy Holst, ønsker ikke at kommentere udviklingen, før sagen er blevet behandlet politisk i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Af årsrapporten fremgår det også, at der i særligt fire områder i Odens sigtes flere unge end gennemsnittet. Det er foruden Vollsmose også skoleområderne for Sct. Hans/Rising, Rosengård/Kragsbjerg og Vestre/Åløkke/Bolbro.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).