Vil ikke betale så meget: Odense Letbane på vej i byretten

Skandinavisk Brandteknik på Hestehaven i det sydlige Odense er en de virksomheder, der fået eksproprieret jord af Odense Letbane, uden der er opnået enighed om erstatningens størrelse. Et af stridspunkterne er, om nærhed til den kommende letbane i sig selv udgør en erstatning for den tabte jord. Letbanekontorets argument er, at letbanen vil få priserne på ejendomme langs letbaneruten til at stige. Den argumentation er ikke alle de berørte jordejere enige i. Foto: Nils Svalebøg

Vil ikke betale så meget: Odense Letbane på vej i byretten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Letbanekontoret vil have domstolenes vurdering af størrelsen på erstatning i ekspropriationssag. Flere retssager kan være på vej.

Mens byggeriet af Odense Letbane betyder, at der er gang i gravemaskinerne i byens gader, så er der også gang i paragrafferne på letbanekontoret.

Som Fyens Stiftstidende i januar kunne berette, har Odense Letbane lidt flere dyre nederlag i nogle af de klagesager om størrelsen på erstatning ved ekspropriation, der er blevet rejst. De beløb, der er blevet tilkendt ved ankeinstansen med det mundrette navn Taksationskommissionen har i en række sager vist sig at være noget højere end de beløb, som de berørte grundejere var blevet tilkendt i første instans af den såkaldte Ekspropritionskommission.

Det har betydet en ekstraregning til Odense Letbane på adskillelige millioner kroner, og det er letbanens kassemester, adm. direktør Mogens Hagelskær, langt fra tilfreds med, fordi han mener, det er i strid med den praksis, der gælder på området. Hagelskær ønsker ikke at oplyse det præcise millionbeløb, der er på spil, men det er tocifret, bekræfter han.

Og det fører nu til, at Odense Letbane har valgt at indbringe den første ekspropriationssag for byretten. Det sker med det mål at få afprøvet ved retten, om de tilkendte erstatninger er udmålt korrekt, oplyser letbanekontoret i en pressemeddelelse.

36 sager er anket
Siden efteråret 2015 har Ekspropriationskommissionen afgjort 385 sager, hvoraf de 150 har drejet sig om hel eller delvis ekspropriationer i forbindelse med anlæggelsen af Odense Letbane.36 af sagerne er blevet anket til Taksationskommissionen, som indvil videre har behandlet 26 af dem.

Er enten Odense Letbane eller lodsejeren utilfreds med udfaldet af ankesagen, er næste mulighed at indbringe sagen for domstolene. Det er det, som Odense Letbane nu gør med en af sagerne, mens flere sager kan følge.

En afgørelsen i byretten kan sidenhen ankes til landsretten af en af parterne.

Flere retssager kan være på vej

Det hele er jura, og det er ret kompliceret. Men kort fortalt er det især to ting, striden står omkring.

For det første er det spørgsmålet om "fradrag for fordele" - eller sagt på en anden måde:

Hvor stort et beløb ud af en eventuel erstatning ved delvis ekspropriation af en grundejers areal skal modregnes, fordi ejeren af jorden samtidig opnår en værdistigning på sin ejendom på grund af nærheden til den kommende letbane? Her er fagforbundet FOA et eksempel. Odense Letbane har eksproprieret 1020 kvadratmeter areal, men letbanen mener ikke, FOA skal tilkendes nogen erstatning, fordi fagforbundets domicil på Vesterbro med sin placering lige ved en af de kommende letbanestationer vil opleve en værdiforøgelse, der i sig selv udgør en passende erstatning.

FOA er ikke enig, og den sag kan også meget vel ende i en retssag, men det ifølge avisens oplysninger ikke den sag, Odense Letbane i første omgang har valgt at indbringe for domstolene.

For det andet handler det om, hvilken erstatning ejere i erhvervslejemål er berettiget til, hvis de påvirkes af ekspropriation i forbindelse med letbaneprojektet. Også her har de to instanser Ekspropritionskommissionen og Taksationskommissionen fortolket lovgivningen forskelligt, mener Odense Letbane, der oplyser, at der meget vel kan være flere sager på vej.

- Lige nu overvejer vi at rejse syv sager ved domstolene, og antallet kan stige yderligere, oplyser letbanedirektør Mogens Hagelskær.

Hagelskær: Det er skattekroner

Letbanedirektøren forstår godt, hvis nogle af de berørte parter oplever det som frustrerende, at Odense Letbane nu går rettens vej.

- Selvom vi alene går til domstolene i sager vedrørende erhvervsejendomme, og altså ikke vedrørende almindelige husejere, så er det selvfølgelig en alvorlig sag, og der kan være meget på spil for den erhvervsvirksomhed, der bliver involveret, udtaler han.

Men, siger Hagelskær, det er nødvendigt at gå til domstolene, fordi letbanens penge i sidste ende er skatteydernes penge, og derfor må det efterprøves, om der er tilkendt for store erstatninger, som, letbanens juridiske rådgivere mener, kan være tilfældet.

- En så stor uenighed hos de to kommissioner kan vi ikke tillade os at se igennem fingre med, lyder det fra Mogens Hagelskær.

I første omgang er Odense Letbane forpligtet til at betale de erstatninger, som ankeinstansen Taksationskommissionen har fastsat. Skulle Odense Letbane sidenhen vinde sagerne ved domstolene, skal forskellen på den udbetalte erstatning og det beløb, retten måtte fastsætte, inddrives igen.

Hvor længe, der går, inden sagerne er endeligt afgjort, vides ikke. Men både Odense Letbane og de berørte lodsejere vil have mulighed for at anke sagerne videre til landsretten.

Vil ikke betale så meget: Odense Letbane på vej i byretten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce