Bystrategisk Stab, der bl.a. står for letbanen og for omdannelse af Thriges Gade, skal flyttes fra borgmesterforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen, mener Venstre. Det vil give en besparelse, der kan bruges til børneområdet, mener partiet.

Nedlæg stillingen som chef for Bystrategisk Stab, der i øjeblikket står ledig, og overfør hele afdelingen fra Borgmesterforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen.

Sådan lyder et forslag fra Venstre, som mener, at de penge, der spares ved ikke at genbesætte chefstillingen i Bystrategisk Stab, i stedet kan bruges på i Børn- og Ungeforvaltnigen med henblik på at styrke folkeskolen.

Det drejer sig om et beløb i størrelsesordnen 842.000-1007.000 kroner.

Startede i 2009

Bystrategisk Stab blev i 2009 skabt under navnet City Design og har været genstand for en del politisk tovtrækkeri.

Dengang flyttede en række centrale medarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen, som byudvikling normalt hører under, til den nye enhed, som skulle referere til daværende stadsdirektør Jørgen Clausen.

Begrundelsen var, at Odense stod foran store byudviklingsprojekter, og de skulle holdes tæt til borgmesterkontoret. Og det blev dengang af nogle opfattet som et udslag af de mange magtkampe, der gennem årene har været mellem de to forvaltninger, der arbejder med byens udvikling, Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

Styrer de store projekter

I dag står der Bystrategisk Stab på nogle af de helt store byudviklingsprojekter i Odense, herunder blandt andet letbanens anden etape, der er under planlægning, og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade - projektet der kaldes Fra Gade til By.

Siden den tidligere chef Jannek Nyrop for nylig stoppede efter eget ønske, har chefstolen stået ledig.

Venstre mener, at nu da de væsentligste beslutninger vedrørende byens transformation er truffet, og der nu primært forestår gennemførelse af allerede trufne beslutninger, er det oplagt at overføre Bystrategisk Stab over i By- og Kulturforvaltningen, som i forvejen varetager en række opgaver, der har med byens fysiske indretning at gøre. Ifølge Venstre vil der kunne opnås samdriftsfordele og synergier, hvis det sker.

Partiet har bedt om at få behandlet forslaget på byrådsmødet onsdag den 27. januar.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.