Der er lavet den støjdæmpning, som beregninger viser er nødvendig, fastholder Vejdirektoratet, og heller ikke Odense Kommune er på vej med hjælp til en støjplaget Thujavej.

Det gør indtryk, at beboerne ved den nye til- og frakørsel, hvor motorvejen møder Assensvej, fortæller om endnu mere støj og endnu flere indkigs-gener end tidligere.

Men hverken Odense Kommune eller Vejdirektoratet har aktuelle planer om konkret hjælp.

- Vi tager beboernes henvendelser til efterretning, reflekterer over dem og drøfter dem hver gang med Odense Kommune, fordi Assensvej er en kommunal vej, fortæller Annette Jørgensen, der er projektleder hos Vejdirektoratet.

- Men vi forholder os også til de fakta, der er, og ifølge vores beregninger, så er støjudbredelsen ikke større nu end før.

Hvorfor ikke lave konkrete støjmålinger i stedet for beregninger - målinger må være mere præcise?

- Målinger kan give et øjebliksbillede på det sted, hvor lydoptageren er sat op, og resultatet afhænger af forskellige faktorer som for eksempel vindretningen. For at vise et gennemsnit af støjudbredelsen i et område bruger man beregninger. Der kan selvfølgelig være forskelle i, hvorledes støjen opleves i løbet af dagen. For eksempel når der er flere køretøjer på vejen i tidsrummet, hvor der køres til og fra arbejde, forklarer Annette Jørgensen.

Overvejer I at gøre noget for at hjælpe beboerne?

- Vi har gjort det, der er i overensstemmelse med de beregninger, der er lavet. Der er genetableret en jordvold, som også var der tidligere, men som er blevet rykket tættere på beboerne og i samme højde, siger projektlederen.

- Og så er der kommet ny beplantning på voldene, og det er sket i en dialog mellem os, kommunen og beboerne, så beboerne har selv været med til at ønske de nye planter. Men der går selvfølgelig nogle år, før de bliver høje.

Ny asfalt kan dæmpe

Hos Odense Kommune anerkender by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) beboernes støjproblem. Men en i hvert fald delvis løsning er på vej, mener hun.

- Støjen er et reelt problem, og derfor er jeg oprigtig glad på beboernes vegne over, at vi i fællesskab har råbt højt nok til, at der på finansloven nu er afsat penge til støjdæmpende asfalt på motorvejen. Det vil tage toppen af støjen, understreger Jane Jegind.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at tilkørselsrampen til motorvejen er rykket flere meter tættere på Thujavejs beboere, og at det varer år, før de nyplantede træer vokser op og skærmer. Men Jane Jegind fastholder, at det hører til på Vejdirektoratets bord.

- Men vi er som kommune gået med ind i dialogen og har været med til at påvirke processen. Hvor højt og hvor tæt beplantningen for eksempel kan blive er jo også et spørgsmål om penge. Og det er Vejdirektoratets budget.

Hvad vil I som kommune gøre for at hjælpe på Thujavej?

- Det politiske flertal har ikke sat nogen penge af til, at vi kan gøre noget. Der er lavet en støjhandlingsplan, men der er ikke ret mange penge, så jeg kan ikke sætte noget i værk, siger Jane Jegind.

Handlingsplanen indeholder to årlige millioner kroner, men de rækker ikke langt. Derfor har Konservatives Søren Windell blandt andet i forbindelse med sidste års valgkamp argumenteret for at sætte yderligere 15 millioner kommunale kroner af.

10 millioner kroner til brug ved motorvejen - helst suppleret af et tilsvarende beløb fra Vejdirektoratet - og fem millioner til at dæmpe støj ved øvrige veje i kommunen.

Men foreløbig er der altså ikke fundet flertal for forslaget.

  • Ahlmann-Jensen_Camilla_(2015)_013

    Af:

    Journalist på Odense-redaktionen, hvor jeg de fleste dage skriver om børne- og ungepolitik. Jeg blev uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2006 og har skrevet ord i aviser som Politiken og Nyhedsavisen, inden jeg i 2007 tog fat på Fyens Stiftstidende. Jeg bor i Odense sammen med min kæreste og vores to døtre.

Mere om emnet

Se alle
Avisen om trafikstøj: Det er samfundets ansvar

Avisen om trafikstøj: Det er samfundets ansvar

2
Støjplagede på Thujavej: Situationen er forværret

Støjplagede på Thujavej: Situationen er forværret