Klaus Ewald, kendt advokat og debattør fra Odense, har for tredje gang fået en påtale fra Advokatnævnet for tilsidesættelse af god advokatskik. En bøde på 20.000 kroner følger med.

Han optræder i både retssalene og som hyppig debattør på debatsiderne i Fyens Stiftstidende. Og nu optræder advokat Klaus Ewald fra Odense så også for tredje gang på listen over advokater, der har fået en kendelse for tilsidesættelse af god advokatskik.

Det fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside, hvor afgørelser fra Advokatnævnet offentliggøres.

Sagen, der blev afgjort af Advokatnævnet i 2016, handler om, at Klaus Ewald har tilsidesat god advokatskik ved at befinde sig i en interessekonflikt, og som sanktion for det, skal han betale en bøde på 20.000 kroner til statskassen. Desuden skal han betale 10.000 kroner i sagsomkostninger.

Advokat var uenig

Klaus Ewald var ikke enig i Advokatnævnets afgørelse og indbragte derfor sagen for byretten med påstand om ophævelse af kendelsen fra Advokatnævnet, alternativt omgørelse af bøden på 20.000 kroner til en mindre sanktion.

I byretten blev sagen afgjort i juni, og retten besluttede at stadfæste Advokatnævnets afgørelse, fremgår det af en domsudskrift, der findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

I afgørelsen nævnes det, at Ewald tidligere - i 2010 og i 2012 - er pålagt sanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik.

Uanset at disse sanktioner vedrørte andre former for tilsidesættelse af god advokatskik end i den seneste sag, når retten frem til, "at en sanktion på 20.000 kroner er passende".

Sag om forældremyndighed

Det er en sag om forældremyndighed, der nu er endt med at koste Klaus Ewald en rids i omdømmet, fordi han i 2014 afholdt møder med den ene part i en senere sag, X, mens han i perioden fra 2012 til 2016 havde et fast klientforhold med sagens anden part, Y.

Godt nok handlede møderne med X ikke om den samme sag, som den hvor X og Y to år senere endte i en strid om samvær med fælles børn, men det, at Klaus Ewald via møderne med X to år forinden havde haft mulighed for at få oplysninger af personfølsom karakter, måtte ifølge Advokatnævnets afgørelse medføre, at omstændighederne var egnet til at skabe en interessekonflikt for advokaten.

Klaus Ewald skulle have indhentet samtykke hos part X for undgå at havne i en interessekonflikt, og da det ikke var sket, og da Klaus Ewald ikke af egen drift valgte at udtræde af sagen, finder retten, at Klaus Ewald har tilsidesat god advokatskik.

Advokaten selv oplyser i et interview, at han tager byrettens afgørelsen til efterretning og betaler bøden på 20.000 kroner. Han henviser til, at de tre afgørelser fra Advokatnævnet strækker sig over en årrække, og at den første er tilbage fra 2010.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
3
Advokatrådet: Enhver sanktion er alvorlig

Advokatrådet: Enhver sanktion er alvorlig

1
Advokat Klaus Ewald: Jeg har ikke hugget af kassen

Advokat Klaus Ewald: Jeg har ikke hugget af kassen