De er udvalgt til at byde på byrumsentrepriser

Odense: Om fem år skal Odense Letbane køre gennem byen. Inden der kan blive anlagt skinner, kørestrøm, signalsystemer og så videre, skal der skabes et otte meter bredt område, som letbanen bygges på. Derfor skal der flyttes vejbaner, cykelstier og fortove langs ruten.

Odense Letbane P/S har nu udvalgt de virksomheder, som får lov til at deltage i de kommende udbud af dette arbejde. I alt 10 danske entreprenører er prækvalificeret til at byde på byrumsentrepriserne, fortæller letbanen.

Odense Letbane P/S har valgt at opdele letbanestrækningen i syv geografiske områder. Af de syv entrepriser bliver tre betegnet som "store", mens fire betegnes som "mindre".

- Vi har gjort os umage med at lave denne opdeling for at sikre en optimal konkurrencesituation, så vi forhåbentlig kan opnå nogle gode priser. Derfor er det vigtigt at give virksomheder af forskellig størrelse en mulighed for at være med, siger adm. direktør Mogens Hagelskær.

Seks virksomheder er prækvalificeret til at byde på alle syv entrepriser, herunder de tre "store". De er i alfabetisk rækkefølge: Arkil, Barslund, Kamco, Odense, M. J. Eriksson, Munck Forsyningsledninger og Per Aarsleff.

Desuden er fire virksomheder prækvalificeret til at byde på de fire "mindre" entrepriser, så der på disse fire udbud kommer op til 10 bud på hver entreprise. Disse virksomheder er i alfabetisk rækkefølge: Entreprenørfirmaet Ollerup, Hansson & Knudsen, Odense Letbane Egemp (Konsortium bestående af Marius Pedersen og Egelund Entreprenør) og TC Anlæg.

Den første entreprise kommer i udbud til maj. Derefter følger de øvrige seks udbud frem mod 2018.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.