En taksationskommission træffer afgørelse om bl.a. erstatninger ved ekspropriationer til offentlige veje.

Taksationskommissioner er nedsat i henhold til lov om offentlige veje.

En taksationskommission har en dommer som formand og to andre medlemmer, der af formanden udtages til den enkelte sag.

Taksationskommissionens afgørelser kan påklages til Overtaksationskommissionen.