Sølvmønter og lerkar: Facebook bygger på en jernalderlandsby

Arkæolog Line Borre Lundø og kollegaerne i aktion på Facebook-grunden. Foto: Odense Bys Museer

Sølvmønter og lerkar: Facebook bygger på en jernalderlandsby

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Facebook-grunden i Tietgenbyen har budt på et væld af arkæologiske fund, der kan kaste lys over områdets tidlige historie.

Odense: Uden at vide, at det skulle blive byens mest omtalte grund i nyere tid, har arkæologer fra Odense Bys Museer finkæmmet det areal i Tietgenbyen, som Facebook skal bygge på.

I efteråret 2015 gik arkæologerne i gang, og de forlod grunden i sommeren '16 med et overvældende stort antal fund, som er under bearbejdning og analysering, men som allerede nu tegner et billede af et område med en lang forhistorie.

Allerede i bondestenalderen for 4-5000 år siden har der været beboere, fortæller arkæolog Michael Borre Lundø fra Odense Bys Museer.

De har til stadighed ryddet områder for skov for at skaffe ny agerjord. Der er fundet en mindre fordybning i jorden, hvor en flintsmed har fremstillet forskellige dagligdags redskaber, og tæt derpå har en to meter dyb brønd forsynet en eller flere små familier med drikkevand.

- Ikke noget andet sted på Fyn er der udgravet så mange hustomter fra bondestenalderen som på Facebook-grunden, siger Michael Borre Lundø. Han forventer, at de mange fund på længere sigt kan være med til at gøre os klogere på, hvordan stenalderens folk boede og udnyttede landskabet omkring sig.

Facebook og arkæologerne
Facebook-grunden i Tietgenbyen i det sydøstlige Odense fylder cirka 50 hektar. Arkæologerne begyndte med at sætte søgegrøfter op og har siden finkæmmet omkring 10 hektar.Det har været en helt normal kutyme, at arkæologer har undersøgt grunde i Tietgenbyen, efterhånden som de er blevet byggemodnet, og de vidste på forhånd ikke noget om, at det var Facebook, der senere skulle overtage grunden.

Arkæologerne fra Odense Bys Museer har udtaget 600 jordprøver, fundet cirka 13.000 stolpehuller og har foretaget 1200 registrereringer på Facebook-grunden. Alle sammen tal, der er usædvanligt høje.

På nær nogle enkelte små arealer er der nu ikke mere tilbage at undersøge i selve Tietgenbyen. Men efter at Facebook har overtaget det store areal, er der nu lagt op til, at der skal udvides med en Tietgenbyen Nord, og det vil give nyt feltarbejde til arkæologerne.
Arkæolog Michael Borre Lundø med et af fundene fra Facebook-grunden: Et dekoreret lerkar, der var nedsat ved tagstolperne af et hus, der var blevet genopført efter en brand - i håb om frugtbarhed og fremgang. Foto: Odense Bys Museer
Arkæolog Michael Borre Lundø med et af fundene fra Facebook-grunden: Et dekoreret lerkar, der var nedsat ved tagstolperne af et hus, der var blevet genopført efter en brand - i håb om frugtbarhed og fremgang. Foto: Odense Bys Museer

Bronzealder og jernalder

Arkæologerne har haft deres faste gang i Tietgenbyen gennem de sidste 10 år, hvor de har gravet på forskellige grunde, inden disse er blevet solgt og bebygget.

Når det kommer til bronzealderen (1700-500 f.kr.). har udgravninger andre steder i Tietgenbyen allerede givet et fint billede af et kulturlandskab med bopladser, samlings-, grav- og kultpladser. Udgravningerne på Facebook-grunden giver et fint supplement hertil med fund af store flinteknive fra bopladsernes affaldshuller, som viser, at familierne har arbejdet med at høste korn til det daglige brød og skære løv til staldens kvæg.

Ikke mindst i den sene del af jernalderen har det i dag øde område, hvor Facebook skal bygge, været et befolket område. Samtidig med at kejser Commodus' regeringstid (180-192 e.kr.) markerer begyndelsen til enden for Romerriget, er der ekspansiv vækst i jernalderens samfund på Fyn. Her samler spredte gårde sig i større grupper, egentlige landsbyer, og det var der særligt markante spor af på Facebook-grunden.

- Vi har udgravet op mod 250 hustomter, og selv om de er resultatet af omkring 400 års historie i perioden 200-600 e. kr., så er der efter datidens målestok tale om en ganske stor landsby på helt op mod 10-15 samtidige gårde, siger Michael Borre Lundø.

Det er fra en tid, hvor familierne boede i flere generationer det samme sted, og arkæologerne har blandt andet kunnet se, at et nedbrændt hus er blevet genopført på samme sted.

En romersk sølvmønt, en Faustina, der kan dateres til 147-176, blev fundet ved udgravningen og er med til at indikere, at landsbyen, som lå på Facebook-grunden, har været velstillet. Foto: Odense Bys Museer
En romersk sølvmønt, en Faustina, der kan dateres til 147-176, blev fundet ved udgravningen og er med til at indikere, at landsbyen, som lå på Facebook-grunden, har været velstillet. Foto: Odense Bys Museer

Romersk sølvmønt

I markjorden tæt på en af de flotteste gårde fandt detektormanden Peter Gydesen en romersk sølvmønt.

- Måske har manden i huset besøgt en af de romerske provinser på kontinentet og har solgt eller byttet sine varer væk for for romersk sølv, funderer Michael Borre Lundø, som ved, at evne til at tiltrække romerske varer overvejende har været forbeholdt de mere velstående.

Netop på Facebook-grunden er der fundet en lidt speciel hustype, der ofte forbindes med stormandsmiljøer.

- Derfor er det nærliggende at tro, at landsbyen har indtaget en vigtig position i samfundet i århundrederne før Odenses opståen, siger Michael Borre Lundø.

Så mens Facebook på mange måder er en repræsentant for det, der bliver kaldt "den globale landsby", har der altså for 1400-1800 år siden ligget en anselig landsby, der hvor mediegiganten skal bygge.

Arkæologerne har taget mere end 600 jordprøver fra Facebook-grunden, og de skal nu til naturvidenskabelig analyse, hvor man blandt andet kan undersøge, hvilke afgrøder landsbyens beboere dyrkede.

Ligesom stort set resten af verden vidste arkæologerne intet om, at det var på en grund, Facebook skal bygge på, at de gravede. Men uanset den megen omtale, som Facebook har skabt, så glæder Michael Borre Lundø sig over den helt usædvanligt store mængde fund, som udgravningen i den mudrede jord i Tietgenbyen har budt på.

Vinteren 2015/16 var en fugtig omgang, og det prægede arkæologernes arbejde på Facebook-grunden. Foto: Odense Bys Museer
Vinteren 2015/16 var en fugtig omgang, og det prægede arkæologernes arbejde på Facebook-grunden. Foto: Odense Bys Museer

Sølvmønter og lerkar: Facebook bygger på en jernalderlandsby

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce