Lokalemangel betyder, at op til fire socialrådgivere sidder på samme kontor, hvor de også holder borgersamtaler. Dermed bryder forvaltningen loven, siger socialrådgiverformand. Der arbejdes på en midlertidig løsning.

Der mangler lokaler til de ansatte i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Det skyldes to forhold: Siden nytår er der blevet ansat næsten 200 nye sagsbehandlere i et forsøg på at få flere ledige i arbejde. Samtidig er der sat gang i en større flytteplan, der skal give forvaltningen mere plads. Den endelige løsning står dog først klar ved udgangen af 2018, og det betyder blandt andet, at der kan forekomme situationer, hvor fire socialrådgivere sidder på samme kontor, hvor de tilmed skal holde samtaler med fire borgere samtidig.

Og det er en overtrædelse af loven, siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syd, Anne Jørgensen.

- Man kan ikke som offentlig myndighed bevidst tilsidesætte gældende regler om, at tavshedslebagte oplysninger ikke må afleveres, hvor andre kan høre dem. Derudover krænker man borgernes retssikkerhed, siger hun.

 

Arbejder på en løsning

Forvaltningens administrerende direktør, René Junker, har i ugens løb holdt møde med blandt andet Forvaltningsudvalget og her forsikret, at man sammen med By- og Kulturforvaltningen arbejder intenst på at lave nogle midlertidige løsninger.

Rådmand Steen Møller (K), undrer sig over, hvorfor Anne Jørgensen går i medierne - først DR Fyn - med sin kritik i stedet for direkte at rette henvendelse til forvaltningen:

- Hvis Anne Jørgensen har en viden om, at vi ikke følger loven, undrer det mig, at hun ikke skriver til os i stedet for at gå i medierne. Vi har hørt om, at der er udfordringer lokalemæssigt, men i min bog er der stor forskel på, om noget er uacceptabelt eller ulovligt, siger han.

Forklaringen på hendes opførsel er ifølge Anne Jørgensen enkel:

- Vores tillidsrepræsentant har brugt alle de formelle systemer, og vores arbejdsmiljørepræsentant har taget sagen op. Vores fællestillidsmand har også taget sagen op, uformelt, på allerhøjeste niveau, og alligevel er der ikke sket noget. Man kan ikke sidde som socialrådgiver og bryde loven. Så går de til os, og hvis vi også oplever, at der ikke sker noget, så svarer vi, når pressen spørger, hvordan det går. I sidste ende kan Arbejdstilsynet komme på banen, siger hun.

Anne Jørgensen betoner, at det at sidde fire på et kontor ikke nødvendigvis er et problem, hvis alle borgersamtalerne foregår i et samtalerum.

 

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).