Satellitdata skal afsløre jordens bevægelser under Odense

Odense Kommune og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samarbejder om at undersøge, hvordan jorden under Odense bevæger sig op og ned. Arkivfoto: John Fredy

Satellitdata skal afsløre jordens bevægelser under Odense

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Odense Kommune og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samarbejder om at undersøge, hvordan jorden under Odense bevæger sig op og ned. Det kan vise sig at være dyrebar viden, når der i fremtiden skal bygges f.eks. nye huse, kloakker og diger.

Jordens overflade og undergrund bevæger sig konstant.

Nogle steder opad og nogle steder nedad. Det sker også under Odense, det ved man. Men hvor meget og hvorhenne? Og hvad kan det have af betydning for sætningsskader på huse, kloakker og anden infrastruktur? Og har det betydning for højden af diger, der skal bygges langs Odense Fjord og Kanal? Og kan etableringen af f.eks. den store p-kælder under TBT-området have medført skader på omkringliggende bygninger?

De spørgsmål vil Odense Kommune og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i de kommende måneder forsøge at blive klogere på. De første datasæt ventes at være klar til at blive analyseret i august.

Kommunen og styrelsen har indgået et samarbejde, hvor formålet er at undersøge konkrete anvendelsesmuligheder af de data om de såkaldt vertikale forskydninger i jordoverfladen, som satellitten Sentinel-1 fra European Space Agency (ESA) siden 2014 har svævet rundt i rummet og indsamlet ved tage billeder af Danmark på daglig basis.

- Med satellitdata fra Sentinel-1 har vi for første gang fået adgang til at følge de her bevægelser systematisk over tid, og det giver nye muligheder for at studere, hvad der rent faktisk sker af vertikale landbevægelser, forklarer Søren Reeberg Nielsen, vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Sådan foregår det
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indsamler data og kortlægger de vertikale landbevægelser i løbet af sommeren 2018.Kortlægningen foretages ved at indsamle data fra Sentinel-1-satellitterne, der dagligt overflyver Danmark og leverer satellitoptagelser. Teknikken har været kendt og brugt i årtier, men da Sentinel-1 er den første satellit, som tager billeder ved hver overflyvning, er det først nu, man kan kortlægge i hele Danmark.

Odense Kommune modtager data i august. Kommunen kan ikke på nuværende tidspunkt sige præcis, hvordan data kan anvendes, fordi data endnu ikke er klar. Der er dog konkrete ideer til områder, hvor data muligvis vil kunne anvendes. Det kan f.eks. være:

I forhold til diger og lavtliggende arealer omkring Seden Strandby

Identifikation af mulige sætninger i inddæmmede områder.

Identifikation af mulige sætninger i områder i centrum med stor byggeaktivitet.

Jorden rejser sig efter istiden

Sagen er den, forklarer han, at i Danmark hæver landjorden sig generelt.

Det skyldes blandt andet istidens tryk på landmassen, som gør, at jorden - lidt som fodbold, der har været trykket flad - er ved at genfinde sin form. Og den proces er altså stadig i gang, selvom det anslås at være 11.700 år siden, istiden sluttede i Danmark.

- Vi ved ikke præcis, hvor længe det fortsætter. Men det er noget, man må forvente vil vare ved meget længe endnu, lyder det fra Søren Reeberg Nielsen.

Men jordmassen hæver sig ikke alle steder, forklarer han videre. For rundt omkring sker der faktisk det modsatte - at undergrunden sætter sig, og jordoverfladen derved sænkes. Det kan ske på steder, hvor der er foretaget menneskeskabte ændringer af landskaberne, eller der kan være lokale geologiske forhold i undergrunden, som medfører det. For eksempel kan det være tilfældet i områder, der udgøres af inddæmmede landområder, hvor der tidligere har været fjord, søer eller eng.

Her kan der eksempelvis findes organisk materiale i undergrunden, som med tiden "falder sammen", så jordoverfladen på lige det sted sænker sig. I forhold til f.eks. en kloakledning kan det betyde, at røret knækker over som et sugerør, hvis den ene sektion af rørledningen hæver sig, men en anden sektion sænker sig.

Derfor er Odense interessant

Set fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings kontor i København er Odense en ret interessant case at studere nærmere, forklarer Søren Reeberg Nielsen.

- Betydelige dele af Odense by og oplandet omkring byen er anlagt på inddæmmede landområder, hvor der tidligere har været fjord, sø eller eng, forklarer han.

I Odense Kommune er det geolog og klimamedarbejder Gert Michael Laursen fra By- og Kulturforvaltningen, der som embedsmand varetager datasamarbejdet med styrelsen. Han ser store perspektiver.

- De ting, vi som kommune og investorer i byen laver - det kan være diger, bygninger og anden infrastruktur - skal gerne kunne holde til år 2050 eller år 2100. Derfor er vi nødt til at tænke i lange tidsperspektiver, og hvis de her data kan give en mere konkret viden om, hvordan jorden arbejder op og ned, så er det helt klart viden, der kan vise sig at være yderst brugbar, forklarer han.

Underjordisk bæk tørret ud

Gert Michael Laursen nævner etableringen af den store p-kælder under den nu lukkede del af Thomas B. Thriges Gade som et konkret eksempel på en menneskeskabt forandring af de geologiske forhold i undergrunden, som det bliver interessant at se, om der er en mulig effekt af.

- Kælderen er anlagt på tværs af et sted, hvor en tidligere bæk - Rosenbækken - har løbet. Kan det, at der ikke længere strømmer vand i de geologiske lag i undergrunden på samme måde som tidligere, vise sig at have den betydning, at der sker en sætning i undergrunden? Kan det være årsagen til, at vi ser sætningsskader på nogle huse i det gamle H.C. Andersen-kvarter? Vi ved det ikke, men det bliver spændende at se, om vi kan blive klogere på det ved at studere de her data, vi får efter sommerferien, siger han.

For Gert Michael Laursen er det ikke nyt, at jorden under Odense bevæger sig op og ned. Men hidtil har det ikke været muligt at få præcise data på, hvordan forskydningerne foregår. Derfor går han også spændt på sommerferie og ser frem til, at satellitdataene fra ESA's Sentinel-1 begynder at strømme ind.

- Jeg glæder mig vildt meget. Det bliver virkelig spændende, siger han.

Satellitdata skal afsløre jordens bevægelser under Odense

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce