ÅSUM: Munkebos sognepræst, Bodil Greve Schmidt, benytter sin studieorlov til at holde foredrag i Åsum på tirsdag, når det lokale menighedsråd klokken 14.30 inviterer til den månedlige café-eftermiddag. Bodil Greve Schmidt taler om den odenseanske salmedigter K.L. Aastrup, der sideløbende med sit virke som domprovst skrev mange af de nu kendte og brugte salmer.