Pia Olsen Dyhr besøgte tirsdag Korsløkken for at høre om resultaterne med at få unge i gang via en snusepraktik i byggeriet. Hun vil tage de gode resultater med til de kommende forhandlinger om regeringens ghettoudspil.

Det er ikke kun Vollsmose og Odenses øvrige socialt belastede boligområder, der diskuteres, når regeringens ghettoudspil forhandles politisk i den kommende tid. Nu kan de positive erfaringer fra blandt Odense med at få unge ledige i gang også komme til at spille en rolle.

Det handler om den indsats, der kaldes Byg til vækst. Fyens Stiftstidende har tidligere beskrevet, hvordan 16 odenseanere, der ellers har haft visse udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet, i 2017 fik job i byggebranchen via et fire ugers praktikophold i Korsløkkeparken, hvor man er i gang med Fyns største boligrenovering.

Her tager byggepladsen ledige, som typisk har visse udfordringer, ind i et lille forløb på fire uger kaldet snusepraktik, fordi deltagerne får lov til at snuse til byggebranchen. Bagefter bliver nogle af dem ansat i reelle job, andre begynder på en håndværkeruddannelse og er så godt som sikret en praktikplads bagefter.

De gode resultater bliver nu bragt ind i forhandlingerne om regeringens ghettoudspil. Det sørger blandt andet SF's formand, Pia Olsen Dyhr, for. Hun besøgte tirsdag eftermiddag Korsløkkeparken for at blive klogere.

Småjob og lærerpladser

Ghettoplanen lægger nemlig op til, at der skal ske store ændringer i flere af landets almene boligbyggerier, dels med nedrivninger, dels med nybyggeri.

Derfor vil det være oplagt at kopiere modellen og indføre nogle sociale klausuler, der sikrer snusepraktik-forløb, lærerpladser og småjobs, mener SF-rådmand Brian Dybro, der er vært for besøget:

- Vi har i Odense nogle gode erfaringer til, hvordan man får nogle af de unge i gang - blandt andet via snusepraktik. Og de skal i spil til forhandlingerne om regeringens ghettoudspil, siger han.

I 2017 var 36 i snusepraktik i Korsløkkeparken. Af dem fik 16 efterfølgende arbejde i byggebranchen, mens fem fik en læreplads. Fem af de 36 er stadig i praktik.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).