S og V: Fem scenarier i spil for Dalum Papir

Jernbanebroen over Odense Å leder ind på skovområdet ved Dalum Papirfabrik fra Fruens Bøge Station. Lige frem og til højre ligger det område - Delområde 3 - som især har vakt debat, fordi ejeren Dalum Holding ønsker at bygge tæt ned til åen, mens kræfter i lokalområdet kæmper for, at der anlægges et grønt område. Foto. Nils Svalebøg

S og V: Fem scenarier i spil for Dalum Papir

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Byrådets største partier har ikke lagt sig fast på en foretrukken løsning. - Men vi skal længere væk fra åen end det, der er lagt op til i helhedsplanen, siger udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S).

Tidspunktet for en afgørelse omkring, hvad der skal ske med Dalum Papirfabrik-området, når det i de kommende år skal byudvikles, rykker nærmere og nærmere.

Efter planen fremlægges et lokalplanforslag og kommuneplantillæg i løbet af maj, og på By- og Kulturudvalgets møde tidligere på ugen luftede forvaltningen overfor politikerne fem forslag til fremtiden for området ved Dalum Papir.

Der blev på mødet ikke truffet nogen beslutninger, men de forskellige retninger for løsninger, der arbejdes med, blev lagt frem med det formål, at forvaltningen kan få en fornemmelse af, i hvilken retning de politiske vinde blæser.

- Vi fik nogle retninger oplyst, som forvaltningen er ved at undersøge nærmere, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), der tilføjer:

- Der vil blive præsenteret fire-fem scenarier for udvalget, som jeg glæder mig til at se.

Dalum Papir kort fortalt
Byudviklingsområdet ved det tidligere Dalum Papirfabrik ligger cirka 3,5 kilometer fra gågaden i Odense, hvis man tager turen ind ad Dalumvej og Sdr. Boulevard. Afstanden er kortere, hvis cykel- eller gangstier benyttes. Dalum Papirfabrik udgør sammen med de ubebyggede tilstødende arealer mod øst og landskabet mod vest et over 300.000 kvadratmeter stort areal. Området støder op til Dalum Kirke, Dalum Kloster, Fruens Bøge, Den Fynske Landsby samt eksisterende villaområder i Dalum. Odense Å løber direkte gennem området fra syd mod nord. Helhedsplanen for området udstikker, at der kan opføres op mod 72.000 kvadratmeter ny bebyggelse, hvoraf boliger udgør hovedparten. Produktionen på Dalum Papirfabrik stoppede i 2012.Kilde: Helhedsplan for omdannelse af Dalum Papirfabrik

S: Længere væk fra åen

Et af de store spørgsmål går på, hvor meget eller lidt i området, der skal være grønt og hvor meget, der skal bebygges med nye boliger.

Den ikke-bindende helhedsplan, der tidligere er blevet lagt frem, er blevet kraftigt kritiseret for ikke at være grøn nok. Åbeskyttelseslinjen mod Odense Å er overskredet, og der er ikke udlagt tilstrækkeligt med arealer til nye grønne områder - blandt andet i det såkaldte Område 3 øst for åen - har det lydt fra især lokale beboere i Dalum-området, der har talt den grønne sag.

På den anden side står ejerne af området, som ser for sig, at der kan bygges særdeles attraktive boliger tæt ned mod åen.

Politikere fra flere partier har givet udtryk for, at de også ønsker en mere grøn plan, når der skal træffes en beslutning, og det budskab gentager udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S) efter mødet tidligere på ugen. Han siger om de fem scenarier, der p.t. er i spil:

- Vi har ikke besluttet os for noget endnu. Men vi skal længere væk fra åen end det, der er lagt op til i helhedsplanen.

Tavs kontorchef

Anders W. Berthelsen oplyser, at de fem forslag spænder over forskellige grader af forgrønnelse i forhold til helhedsplanen. Det mindst vidtrækkende forslag minder om den eksisterende helhedsplan, mens der i den anden ende af spektret er en plan, der trækker alt byggeri helt uden for åbeskyttelseslinjen.

- Og så er der nogle mellemvarianter, oplyser S-politikeren.

Avisen har kontaktet kontorchef Jeanette W. Olsen fra Byplan og spurgt hende til muligheden for at få de fem scenarier at se. Det afviser hun og vil i øvrigt slet ikke bekræfte, at der er tale om fem scenarier.

- Vi har ikke lagt os fast på, hvor mange scenarier, der bliver lagt frem, lyder hendes eneste kommentar på nuværende tidspunkt.

Jane Jegind understreger, at uanset, hvad det ender med, så håber hun på en løsning med bred politisk opbakning.

- Det er en plan, som rækker langt ind i fremtiden, og den bedste måde at fremtidssikre den på er ved, at den har en bred opbakning, lyder det fra rådmanden.

Hvis alt går vel, er det tanken, at de første nye beboere vil kunne flytte ind i nye boliger på Dalum Papir-området inden for et par år.

S og V: Fem scenarier i spil for Dalum Papir

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce