Der bliver væsentlig mindre plads til trafikanterne på Nyborgvej, der vil være præget af vejarbejde resten af året. Men man kan stadig køre i begge retninger.

I denne uge begynder arbejdet med at anlægge de fremtidige vejbaner, fortove og cykelstier på Nyborgvej. På hele strækningen fra Ejbygade til Benediktsgade/Frederiksgade skal Nyborgvej møbleres om for at give plads letbanens spor. De kommer til at fylde cirka otte meter i bredden og skal ligge på midten af Nyborgvej med vejbaner på begge sider.

Anlægsarbejdet begynder på strækningen mellem Ejbygade og Nansensgade. I løbet af nogle uger vil arbejdet udbrede sig til strækningen mellem Nansensgade og Frederiksgade.

Under anlægsarbejdet bliver der opretholdt dobbeltrettet trafik for både bilister, cyklister og gående på Nyborgvej. Den samlede plads til trafikanterne bliver dog væsentligt indskrænket.

Begynder på nordsiden

I første omgang er det den nordlige side af Nyborgvej (venstre side hvis man kommer inde fra byen), der bliver arbejdet på. Derfor bliver al trafik samlet på den sydlige side af vejen. Visse steder vil der i perioder blive etableret en fællessti for fodgængere og cyklister, hvor det kan være nødvendigt for cyklister at trække cyklen. Dette af hensyn til de bløde trafikanters sikkerhed.

Omkring august forventes den nordlige side af Nyborgvej at være færdig. Derefter går det samme anlægsarbejde i gang på den sydlige side af vejen, og trafikken bliver ledt over på de nybyggede vejforløb.

Det samlede anlægsarbejde på Nyborgvej forventes at vare indtil udgangen af 2018. Derefter begynder selve sporarbejdet, hvor der bliver lagt skinner til letbanen, etableret kørestrøm, teknik og stationer på Nyborgvej.

Efter en periode med testkørsel og prøvedrift forventes letbanen at åbne i slutningen af 2020. Til den tid vil der tre letbanestationer på Nyborgvej: Ved Palnatokesvej, Østerbæksvej og Ejbygade-krydset (station Korsløkke).

  • Eriksen_Jesper_Mads_(2015)_005

    Af:

    Årgang 1963. Ansat på Fyens Stiftstidende siden 1989. Arbejder primært på Odense-redaktionen, men også med kultur og sport. All-round-reportage-journalist og klummeskriver.