Dalum Landbrugsskole har startet 103 nye studerende i september på de videregående uddannelser til driftsleder, agrarøkonom og jordbrugsteknolog
Dalum Landbrugsskole har sammen med 2. års studerende i dette efterår i alt 168 studerende på de tre videregående landbrugsuddannelser. Der er i september startet 33 driftsledere, 27 agrarøkonomer og 43 jordbrugsteknologer, hvilket er et af de største optag af videregående landbrugsstuderende i Danmark.Det store indryk giver ikke umiddelbart pladsproblemer på Dalum Landbrugsskole, da skolen netop i foråret indviede en nybygget afdeling med 7 klasselokaler og fællesarealer. Imidlertid er en stor del af den øvrige skole under ombygning og renovering, så indtil nytår er skolens store lokaler og fællesområder ikke til rådighed for de mange studerende. Fra nytår er skolens store byggeprojekt "Kompetencecentret" med tilhørende bibliotek, festsal og auditorium mv. færdig med en række nye funktioner f.eks. Edb-servicecenter, butiksarkade og et konsultationscenter i et stort lærerområde.