Radikale Venstre i Odense vil gøre kommunens læreres arbejdstider mere fleksible, og ønsker derfor at lave en lokalaftale med lærerne. Venstre bakker op om forslaget.

Siden folkeskolereformen og den ny lov om lærernes arbejdstid trådte i kraft for halvandet år siden, har folkeskolelærere landet over skulle vænne sig til et mere fast skema, hvor blandt andet forberedelse skal foregå på skolerne.

Det ønsker Radikale Venstre i Odense nu at ændre med en lokal aftale med lærerne, hvor det handler om at give lærerne en øget fleksibilitet og mere balance i deres arbejdsopgaver.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg, siden jeg tiltrådte som rådkvinde for børn og unge, har ønsket at lave en lokalaftale om lærernes arbejdstid, siger den radikale rådmand for børn og unge, Susanne Crawley Larsen.

I en pressemeddelelse skriver partiet, at de vil forslå i byrådet, at Børn- og Ungeforvaltningen begynder forhandlingerne med Odense Lærerforening for at indgå en lokal aftale om lærernes arbejdstid.

- I min gang på skolerne har jeg fulgt overgangen fra den ene slags arbejdstidsaftale til den nye lov om arbejdstid. Jeg har været optaget af, hvordan det har indvirket på lærernes arbejdsmiljø og deres muligheder for at samarbejde med hinanden og med forældrene, forberede sig, samt løse alle de andre opgaver, der ikke er undervisning. Mit indtryk er, at systemet er blevet for ufleksibelt, og der kan være et behov for en prioritering i opgaverne for at skabe balance mellem tiden, der er til rådighed, og mængden af opgaver, siger Susanne Crawley Larsen.

Venstre bakker op

Forslaget fra Radikale Venstre møder opbakning i Venstres byrådsgruppe, fortæller Bo Libergren (V), der kalder det et fornuftigt forslag. I sommeren 2013 besluttede byrådet ellers, at der ikke skulle laves en lokal aftale med lærerne, men nu er tiden moden, mener venstremanden.

- Lærernes vilkår ændrede sig radikalt, da folkeskolereformen trådte i kraft, og den ny måde at arbejde på skulle have noget tid til at sætte sig, før vi ændrede på det, men samtidig gælder det om at finde et passende tidspunkt at lave en ny aftale, og det mener vi, tiden er moden til, siger han.

- Det er, for mig at se, fornuftigt at vise den tillid til kommunens medarbejdere ved at give dem nogle mere fleksible arbejdsvilkår, slutter han.

Ifølge Susanne Crawley Larsen og Radikale Venstre skal den kommende aftale ikke være dyrere, end den, der findes i dag, men partiet er af den opfattelse, at en mere smidig arbejdsdag vil øge trivslen i lærerværelserne kommunen over.

- Jeg er overbevist om, at en aftale vil medvirke til bedre trivsel og større arbejdsglæde - forhold som i sidste ende er afgørende for børnenes læring, og som der i høj grad er brug for, hvis vi skal lykkes med folkeskolereformen og inklusionsopgaven, siger Susanne Crawley Larsen.

Fyens.dk har forsøgt at få en artikel fra Socialdemokraternes Peter Rahbæk Juel, men uden held.

  • Af: