Enigt Odense Byråd siger ja til lokalplan, der åbner mulighed for 180 nye ungdomsboliger

Havnen: De borgere, der mener, at de kommende 178 ungdomsboliger på Stenfiskerkajen på Odense Havn, vil skygge for eksisterende boliger, fik ikke medhold, da byrådet sagde ja til en lokalplan for området.

- Skyggediagrammer viser, at der kun er en begrænset påvirkning på de eksisterende boliger, sagde Venstres rådmand Jane Jegind i byrådssalen.

Behov for p-pladser

Til gengæld anerkendte rådmanden beboeres bekymringefor, om der er p-pladser nok på den havn, der byudvikles med mange nye boliger.

- Vi reviderer den gældende byomdannelsesplan, der blandt andet honorerer det fremtidige behov for parkering, sagde Jane Jegind.

I dagsordenen oplyses det, at der yderst på Byens Ø er en stor midlertidig p-plads.

Flot byggeri

På byrådsmødet erklærede Konservatives Lars Have-lund, at det er vigtigt, at der på den markante grund - tæt på Byens Ø - laves et flot byggeri.

Den opgave skal løses i et samarbejde mellem boligselskabet Civica, entreprenørfirmaet KPC og arkitektfirmaet C.F. Møller.

Boligerne bygges ved siden af havnebadet, der er færdigt i foråret 2016.

130 boliger skal tages i brug i august 2017.

De sidste 48 i januar 2018.

Den samlede byggesum er 195 millioner kroner, inklusive moms.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.