Et enigt sundhedsudvalg vedtog i maj måned at indføre gratis psykologhjælp for alle unge mellem 13 og 30 år. I denne uge træder tilbuddet i kraft.

Svært ved at falde i søvn. Lavt selvværd. Uro. Selvskadende adfærd. Det er nogle af de problemer, unge, der mistrives psykisk, kæmper med. Et nyt tilbud om gratis psykologhjælp træder i kraft i Odense Kommune i denne uge. Tre psykologer er ansat til at tilbyde psykologhjælp alle ugens fem hverdage. Derudover er der oprettet en telefon, som unge med psykiske udfordringer anonymt kan ringe til.

Gratis psykologhjælp

Odense kommunes tilbud om gratis psykologhjælp trådte i kraft 7. august.For en anonym samtale med en psykolog kan man ringe til det nye psykologteam på telefon 29792242

Tilbuddet om gratis psykologhjælp skal være med til at forebygge, at de unges psykiske udfordringer udvikler sig til deciderede sygdomme. Derudover kan psykologhjælpen være med til at mindske de konsekvenser, de psykiske udfordringer har for de unges uddannelse og arbejde. Og det er vigtigt ifølge formanden for sundhedsudvalget, Brian Dybro (SF):

- Noget af det vigtigste i det nye tilbud er, at vi nu sætter ind med et forbyggende perspektiv. Vi ved alle, at jo tidligere vi sætter ind med hjælp til de unge i psykisk mistrivsel, desto større er chancerne for, at deres mentale sundhed forbliver god resten af livet. Og jeg er helt sikker på, at tilbuddet bliver en succes, og vi vil kunne forebygge, at unge kommer ind i behandlingspsykiatrien. Det vil være godt både for den enkelte unge og for samfundet, siger han i en pressemeddelelse fra Odense Kommune.

Efter at den unge har givet udtryk for at benytte tilbuddet om gratis psykologhjælp, vil vedkommende blive inviteret til en indledende samtale, hvor der vil blive lagt en plan for det fremtidige samtaleforløb.

Det vil koste Odense Kommune 750.000 kroner alene i 2017 at tilbyde gratis psykologhjælp til kommunens unge. I 2018 vil udgifterne løbe op i 1.500.000 kroner.

  • fyens.dk