Protester mod vejlukning i byens farligste kryds

Cyklister lever livet farligt i Odenses farligste kryds, hvor Tagtækkervej og Rødegårdsvej mødes. Et forslag om at lukke Tagtækkervej ved Harald Nyborg er i spil, men møder stor modstand. Foto: Rune H. Blichfeldt

Protester mod vejlukning i byens farligste kryds

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I krydset ved Tagtækkervej/Rødegårdsvej er der sket 23 uheld de seneste fem år, og de 21 involverer cyklister. By- og Kulturforvaltningen vil lukke Tagtækkervej ud mod krydset, men erhvervsdrivende i området protesterer og frygter tabt omsætning og lavere værdi af deres ejendomme.

Krydset Tagtækkervej/Rådegårdsvej, af nogen kendt som Harald Nyborg-krydset, er en del af supercykelstien mellem byen og universitetet, og det er et af de steder i Odense Kommune, hvor der færdes allerflest cyklister.

Den trafiksikkerhedsmæssige situation er der dog ikke meget supercykelsti over - faktisk er krydset det farligste i Odense vurderet på antallet af trafikuheld.

23 uheld har der været de sidste fem år, og i 21 af uheldene har cyklister været involveret.

Og fremtidsudsigten er, trafikken i området vil være stigende.

"Der er dermed - både på kort og langt sigt - et stort behov for forbedring af trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området", som By- og Kulturforvaltningens embedsfolk fastslår i en orientering, som politikerne i By- og Kulturudvalget tirsdag bliver forelagt.

Forslag: Luk handelsgade

På længere sigt er det under overvejelse at anlægge en cykeltunnel lidt væk fra det farlige kryds - der hvor Rødegårdsvej krydser ringvejen Munkerisvej.

En løsning kunne være at forlænge den tunnel, så den også gik under Tagtækkervej. Men det vil gøre projektet, der i forvejen er vurderet til at koste 30 millioner kroner, dyrere. Og det er næppe realistisk at få gennemført i nogen nær fremtid.

Forvaltningens bedste bud på en løsning nu og her er i stedet at lukke Tagtækkervej ud mod Rødegårdsvej og i stedet lede trafikken ad andre veje i området.

"Dermed vil konflikterne mellem cyklister fra syd og biler, der skal til/fra Tagtækkervej ved Rødegårdsvej fjernes helt", er vurderingen, og det anslås, at 16 ud af de 25 uheld, der har været, dermed ville kunne undgås.

Lukkes Tagtækkervej ud mod Rødegårdsvej, skal trafikken i stedet ledes ind og ud ad Børstenbindervej, som går parallelt med Tagtækkervej og ligeledes ender i et kryds med Rødegårdsvej.

I krydset Børstenbindervej/Rødegårdsvej vil der kunne etableres et lyskryds, som øger trafiksikkerheden og giver en bedre trafikafvikling, vurderer embedsfolkene i By- og Kulturforvaltningen. Løsningen anslås at koste 4,1 millioner kroner.

Utilfredse erhvervsdrivende

I løbet af foråret i år har der været afholdt informationsmøder, hvor virksomheder på Tagtækkervej, Børstenbindervej, Gørtlervej og dele af Rødegårdsvej er blevet forelagt By- og Kulturforvaltningens anbefaling om lukning af Tagtækkervej ved Rødegårdsvej samt etablering af signalregulering ved krydset Børstenbindervej/Rødegårdsvej.

Men forslaget om at lukke Tagtækkervej har skabt betydelig utilfredshed og bekymringer blandt erhvervsdrivende og grundejere på Tagtækkervej, fremgår det af de oplysninger, der tirsdag fremlægges for politikerne.

Vurderingen hos kritikerne er, at det har negative konsekvenser for deres omsætning og ejendomsværdi, hvis Tagtækkervej lukkes.

En række alternative forslag har været lagt frem. Blandt andet gående på muligheden for enten at etablere lyskryds eller rundkørsel i Tagtækkervej/Rødegårds-krydset ved Harald Nyborg, men de idéer afvises By- og Kulturforvaltningen.

"Et signalanlæg ved Tagtækkervej vil ligge for tæt på eksisterende signalanlæg på Ringvejen (Munkerisvej, red.)", fremgår det, og der er heller ikke plads til en rundkørsel, lyder vurderingen.

Som en slags kompromisløsning har forvaltningen undersøgt effekten af en delvis lukning af Tagtækkervej, så der må køres ind ad Tagtækkervej fra Rødegårdsvej, mens udkørsel til Rødegårdsvej forbydes. Løsningen vurderes dog ikke som optimal - hverken i forhold til cyklister eller fremkommeligheden i området i al almindelighed.

Når By- og Kulturudvalget tirsdag drøfter sagen tirsdag, er der i første omgang lagt op til en mere overordnet drøftelse af de mulige løsninger. En endelig beslutning om, hvad der skal ske, tages først senere.

Protester mod vejlukning i byens farligste kryds

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce