1995: Arbejdstilsynet har opdaget endnu en ulykke med ilt på Odense Universitetshospital og overlader nu efterforskningen til politiet.

Arbejdstilsynet har ud fra en begrundet mistanke om at hospitalet har overtrådt arbejdsmiljøloven, bedt politiet om at efterforske de to ulykker,.Senest fik en sygeplejerske i oktober 2. og 3. gradsforbrændinger efter en iltulykke.