Ensretning på Nyborgvej i forbindelse med letbanearbejdet vil betyde parkeringsforbud på Rødegårdsvej.

Mens Odense Letbane fik nej til sit ønske om ensretning på Middelfartvej, så sagde By- og Kulturudvalget ja til at ensrette en del af indfaldsvejen Nyborgvej i den østlige del af byen, som letbanekontoret også havde ønsket.

Det betyder konkret, at en strækning på cirka 600 meter fra Østerbæksvej til Palnatokesvej bliver ensrettet for trafik ind mod byen, når arbejdet går i gang, og det sker efter planen om godt et år. Fra marts 2018 og cirka et år frem.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at den mest oplagte omkørselsrute ad Reventlowsvej, Rødegårdsvej og Østerbæksvej kan klare den ekstra trafik med en justering af lyskrydsene, og den vurdering har udvalget lænet sig op ad.

Parkeringsforbud

Ensretningen på Nyborgvej vil dog, mens arbejdet står på, betyde markante gener især for den trafik, der skal ud af byen i retning mod øst.

Og for de bilister, der for vane at kantstensparkere i begge sider af Rødegårdsvej, vil konsekvensen blive, at de må finde sig et andet sted at stille bilen. For de mange parkerede biler, der holder i gaden i dag, betyder, at der ikke er plads til, at to biler kan køre forbi hinanden, og det går ikke, når en masse ekstra trafik skal sendes den vej.

"Det vil blive nødvendigt at lave parkeringsforbud helt eller delvis grundet omlægningen", vurderer By- og Kulturforvaltningens embedsfolk.

Odense Letbane skønner, at det medfører en besparelse på 6-12 milioner kroner for projektet, at politikerne har godkendt ensretningen på Nyborgvej.

Fynbus vurderer, at busserne, der skal ad Nyborgvej, bliver 4-5 minutter forsinket i myldretiden og tre minutter forsinket uden for myldretiden. Det vil forventeligt betyde både passagertab og spildt køretid, og merudgiften for Fynbus ved ensretningen af Nyborgvej vurderes at være på mellem tre og fem millioner kroner.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
Middelfartvej ensrettes ikke

Middelfartvej ensrettes ikke

53
Odenseanerne har mistet kærligheden til letbanen

Odenseanerne har mistet kærligheden til letbanen

12
Letbanen taber slaget om Middelfartvej

Letbanen taber slaget om Middelfartvej