Den hidtidige genskabelse af tårnet i Bolbro har ikke haft støtte politisk eller hos mulige investorer. Nu har støtteforeningen brug for nye planer.

- I de forskellige forhandlinger er det blevet afklaret, at det tårn, som Sander Vittus Møller har tegnet og særdeles uvildigt har stillet til bestyrelsens rådighed, ikke vinder genklang hos de interessenter, som bestyrelsen har forhandlet med, oplyser bestyrelsen for foreningen Odinstårnet.

Bestyrelsen traf efter store overvejelser den beslutning at meddele Sander Vittus Møller, at bestyrelsen ikke længere kunne bruge det af ham tegnede tårn som fremtidsgrundlag.

Det blev meddelt skriftligt - med senere opfølgning af formandens personlige møde med Sander Vittus Møller. Han var indforstået med bestyrelsens beslutning. Han havde stillet sin tegning til rådighed uden vederlag, og hver gang der var behov for forbedring eller ændring, har han velvilligt brugt tid på det.

Arbejdet på Facebook-siden er blevet lidt diffust, idet foreningen ikke længere har noget "tegnet projekt" at kunne fremvise.

Foreningen har 154 medlemmer, hvilket er det højeste antal medlemmer i foreningens historie.

Det oprindelige Odinstårn nåede ikke at stå mange år. Det blev bygget af hjælpematerialer fra opførelsen af den første Lillebæltsbro, men tårnet blev sprængt af tyskerne og danske håndlangere under anden verdenskrig.

Siden har der været drømt om et erstatningstårn, men indtil nu er det kun blevet til en otte meter høj kopi, som man kan se på toppen af Bolbro Bakke. Det er cirka otte meter højt og er opført lige der, hvor det oprindelige tårn stod. Det var 177 meter højt, blev indviet i 1935 og sprængt ni år senere.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og reporter hos Jysk Fynske Medier. Fyens Stiftststidendes Odense-redaktion. Interview og reportage. Tager også en del billeder og film.