Dog skal også erhvervsfartøjer regne med ventetid i myldretider morgen og eftermiddag.

Når kanalforbindelsen og Odins Bro over Odense Kanal åbner næste forår, skal der i princippet døgnet rundt være mulighed for erhvervsfartøjer for at komme til og fra inderhavnen i Odense.

I et par myldretimer morgen og eftermiddag på hverdage må alle skibe dog regne med, at den kørende trafik har fortrinsret, fortæller Stig Langsager, der er projektleder hos Odense Kommune.

Tirsdag i næste uge skal politikerne i By- og Kulturudvalget godkende et såkaldt ”besejlingsreglement”.

Af det fremgår, at fritidssejlere om vinteren får fire perioder i døgnet, hvor de kan passere. Om sommeren bliver det op til otte gange i døgnet. Broen åbnes dog kun, hvis der rent faktisk er både, der skal passere.

Passage via Odins Bro bliver muligt for alle trafikanter, inklusive gående.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.