Foreløbig 13 uddannelsesinstitutioner og virksomheder har meldt sig som aktive hjælpere i bestræbelserne på at indfri den politiske ambition om, at Odense i 2025 skal være fri for tobaksrøg.

Odense skal være fri for røg.

Det har politikerne besluttet, men de har brug for hjælp for at nå det ambitiøse mål om, at kun to procent af odenseanerne er rygere i 2030 - og at ingen børn og unge i øvrigt tænder en cigaret i 2025.

Derfor har Odense Kommune i denne uge præsenteret en række såkaldte partnerskaber. Foreløbig 13 uddannelsesinstitutioner og virksomheder har meldt sig, placeret en underskrift og vil nu arbejde aktivt for, at studerende og medarbejdere skodder cigaretten.

Sagen kort

Byrådet har vedtaget, at Odense skal være en røgfri by. Det betyder, at der i 2030 kun skal være to procent rygende borgere, og at der i 2025 er en røgfri generation.I dag ryger 17 procent af odenseanerne over 16 år - det er på niveau med landsgennemsnittet.

Hvert fjerde dødsfald kan relateres til rygning, og i Odense svarer det til 421 dødsfald årligt.

I flere år har antallet af rygere i Danmark ikke ændret sig, men for første gang i fem år er tallet nu faldet: Fra 17 til 16 procent daglige rygere.

Historisk set har der været flest rygende mænd - nu er kvinderne i overtal.

Seks ud af ti rygere ønsker at stoppe, og tre ud af fire har forsøgt.

Kilde: Odense Kommune og Sundhedsstyrelsen

Brian Dybro, SF-formand for Sundhedsudvalget, forklarer:

- For at vi kan lykkes med visionen om et røgfrit Odense er partnerskaber vigtige byggesten. Partnerskaberne skal være med til, at vi sammen skaber de gode rammer for, at vores børn og unge slipper for en farlig afhængighed og de skadelige følgevirkninger, den har.

- Partnerskaber skal også være med til at sikre, at vi hjælper odenseanerne med at holde op med at ryge. Det er nemlig et ønske hos de fleste rygere, og vi har alle en interesse i at styrke sundheden i Odense og samtidig være med til at støtte op om et langt liv og flere gode leveår for alle, der bor, uddanner sig og arbejder i Odense, siger Dybro.

Rygning smitter

I dag ryger 17 procent af Odenses borgere - og hver uge begynder ni børn og unge under 18 år på den røgfulde vane. Derfor fremhæver Brian Dybro den yngre del af befolkningen som en vigtig målgruppe for den røgfri indsats.

- Vi ved, at mange rygere er begyndt at ryge i ungdomsårene, hvor tobakken bliver en del af ungdomskulturen og fællesskabet. Jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig, og jo sværere er det at stoppe igen, konstaterer han.

- Vi ved også, at rygning smitter - og at det kan være svært at holde op med at ryge, når man først er begyndt. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og hjælpes ad med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge og hjælpe dem, der ønsker at stoppe.

Blandt de involverede uddannelsesinstitutioner er University College Lillebælt, hvor der fem efterårsonsdage serveres varm kaffe og tilbud om gratis rygestop-kurser til de studerende - og medarbejdere - der ønsker det. Det sker sammen med Røgfrit Odense, der er den kommunale afdeling, der skal indfri den politiske, røgfri vision.

- Vi indgår et partnerskab, fordi vi oplever, at der stadig er mange af vores studerende, der ryger, forklarer Erik Knudsen, der er rektor på University College Lillebælt.

- Sammen med Røgfrit Odense vil vi arbejde for at skabe røgfrie fællesskaber. Derudover er vi meget optagede af at få kommende lærere og pædagoger til at gå forrest, så børn og unge i fremtiden ikke tænder den første cigaret, siger han.

Ledelsen sår frø

Også virksomheden Semvac er optaget af at få medarbejderne til at kvitte tobakken og er derfor blev en del af partnerskabet. Også de håber at kunne bidrage med den gode historie, fortæller produktionschef Christa Steenholdt.

- Vi arbejder på at blive en røgfri virksomhed fra 31. december i år. Den beslutning er primært blevet skabt og driblet i gang fra medarbejdernes side, ellers tror jeg heller ikke, det kunne lykkes. Vi har som ledelse sået et frø, og så kommer resultaterne langsomt, men sikkert, mener hun.

- Og i forbindelse med partnerskabet håber jeg på, at et af de rygestopskurser, Røgfrit Odense kan tilbyde, kan være med til at hjælpe de sidste medarbejdere, der ryger hos os, med endelig at blive røgfri.

Ud over University College Lillebælt og Semvac tæller de foreløbige partnerskabsaftaler også Mulernes Legatskole, Syddansk Erhvervsskole, FynBus, Tietgen, Odense Renovation, Hjerteforeningen, Skt. Knuds Gymnasium, Elsesminde Produktionshøjskole, Fyns HF-Kursus, Odense Filmværksted og Fyns Almennyttige Boligselskab. Og der er flere på vej.

I forbindelse med partnerskaberne leverer Røgfrit Odense ikke kun rygestopkurser, men også for eksempel informationsmaterialer og hjælp til at udforme en rygepolitik.

Der er afsat seks millioner kommunale kroner årligt til at nå den røgfri ambition.

  • Ahlmann-Jensen_Camilla_(2015)_013

    Af:

    Journalist på Odense-redaktionen, hvor jeg de fleste dage skriver om børne- og ungepolitik. Jeg blev uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2006 og har skrevet ord i aviser som Politiken og Nyhedsavisen, inden jeg i 2007 tog fat på Fyens Stiftstidende. Jeg bor i Odense sammen med min kæreste og vores to døtre.