Odense har stadig to områder på ghettolisten: Vollsmose og Solbakken

Vollsmose er stadig med på regeringens ghettoliste, men der er stor forskel på, hvor populære de forskellige parker er. De tre parker ud mod Åsumvej er de mest efterspurgte sammen med haverne ud mod Kertemindevej. Mellem 18 og 34 procent af de ledige boliger her er i år blevet udlejet til folk, der har kunnet bevise, at de har et arbejde.

Odense har stadig to områder på ghettolisten: Vollsmose og Solbakken

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Selv om Vollsmose oplever et fald i antallet af kriminelle beboere, er området stadig på regeringens ghettoliste. Det samme er Solbakken, der dog kun opfylder tre af de fem kriterier på listen.

Umiddelbart er det business as usual - Odense har stadig to almene boligområder med på regeringens såkaldte ghettoliste: Vollsmose og Solbakken.

Men dykker man lidt længere ned i tallene, kan man se en udvikling, hvor Solbakken er rykket tættere på en exit fra listen - noget, som boligområdet tidligere har oplevet i en kortere periode.

Tog man et øjebliksbillede, kunne Solbakken meget vel være ude af listen, fordi Odense Kommune i samarbejde med boligselskaberne i år har arbejdet målrettet på at få flere personer med et arbejde til at flytte til området, som man kan læse i historien "Sådan arbejder Odense på at fjerne ghettoområderne".

For at forstå, hvorfor det så alligevel ikke er tilfældet, er det nødvendigt at se lidt nærmere på, hvordan listen opgøres.

Ghettolisten set fra Odense
Odense har to almene boligområder med på den såkaldte ghettoliste, Vollsmose og Solbakken (området omkring de fire boligafdelinger Påskeløkken, Riisingsparken, Smedeløkken og Solbakken).  Solbakken røg af listen i december 2014, men var tilbage på den liste, der blev offentliggjort i december 2016.Der bor lidt under 9200 mennesker i Vollsmose - 52,5 procent af dem er udenfor arbejdsmarkedet. Boligerne omkring Solbakken huser omkring 1300 mennesker - 41,3 procent af dem står udenfor arbejdsmarkedet.

For første gang siden listen blev offentliggjort i 2010 opfyldte Vollsmose i 2016 ikke alle fem kriterier på listen, idet gennemsnitsindkomsten for de 15-64-årige var steget til 57,1 procent af gennemsnittet i resten af regionen. Ghettolistens grænse går ved 55 procent. Selv om indkomsten er gået lidt tilbage i 2017-opgørelsen, holder man sig stadig ude af det punkt på listen.

Sådan kommer man på listen:

Et alment boligområde med mindst 1.000 beboere kommer på regeringens ghettolisten, hvis det opfylder tre ud af fem kriterier:

1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent.

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover.

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 50 procent.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for folk i alderen 15 til 64 år (minus studerende på SU) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Tre ud af fem opfyldt

Regeringen måler på fem faktorer: tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, kriminalitet, indtægtsniveau og andelen borgere med ikke vestlig baggrund (se faktaboks).

Man kvalificerer sig til betegnelsen ghetto, hvis mindst tre ud af de fem kriterier er opfyldt. Men da både tallet for folk i arbejde og uddannelsesniveau opgøres som et gennemsnit af de sidste to års tal, slår en aktuel positiv udvikling her ikke rigtigt igennem i statistikkerne i år.

Solbakken - der tæller boligafdelinger Påskeløkken, Riisingsparken, Smedeløkken og Solbakken - opfylder netop tre af de fem kriterier. Her er for mange udenfor arbejdsmarkedet, for mange beboere med ikke vestlig baggrund og for mange, der kun har en grundskoleuddannelse.

Men statistikken viser også, at hvis Solbakken havde lidt flere med et arbejde, ville man reelt være ude af listen. Solbakken havde sidste år 42,1 procent beboere mellem 18 og 64 år, der stod udenfor arbejdsmarkedet, i år er tallet opgjort til at være 41,3 procent.

De fire boligforeninger har også færre kriminelle beboere, ligesom der er lidt flere som har taget en uddannelse. Til gengæld har området fået lidt flere beboere med ikke-vestlig baggrund, og indkomstniveauet er faldet en smule.

Vollsmose har lang vej endnu

Selv om Vollsmose fastholder det gode resultat fra 2016, hvor området for første gang kun opfyldte fire af de fem kriterier på listen, er der til gengæld længere vej til en ghetto-exit, viser årets tal.

Det går således den forkerte vej på tre parametre - flere står udenfor arbejdsmarkedet, andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund stiger, og indkomstniveauet falder.

Området huser ganske vist færre kriminelle end året før, men kun Gellerupparken i Aarhus har flere beboere med en dom. Det er også de to eneste boligområder, der opfylder ghetto-kriteriet her.

Til gengæld kan det meget vel være her, Vollsmose kan "forbedre" sig yderligere - blandt andet på grund af domme, der giver boligforeninger lov til i visse tilfælde at bortvise kriminelle fra deres lejligheder.

Odense har stadig to områder på ghettolisten: Vollsmose og Solbakken

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce