Faldende udgifter til blandt andet domsanbringelser betyder, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afleverer 14,5 millioner kroner til den store kommunekasse. Så er det op til politikerne at finde du af, hvad de skal bruges til.

Borgerne i Odense kan glæde sig over, at kommunekassen med et slag bliver 14,5 millioner kroner større.

Det uventede overskud kommer fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF), der har brugt væsentligt færre penge end budgeret.

En af de store besparelser ligger på området for unge domsanbragte. Her koster de dyreste sager over 3 millioner kroner om året - prisen for at have en ung mand anbragt på en sikret, psykiatrisk anstalt. Det er ikke noget, kommunen selv kan afgøre - som navnet siger, er det noget en dommer træffer afgørelse om.

Det korte af det lange er, at forvaltningen her har sparet godt 5 millioner kroner.

Ved at være tilbageholdende og ikke med det samme besætte ledige job har det været muligt at spare yderligere 6 millioner, og dertil har forvaltningen sparet på en række andre forhold, blandt andet projekter, der ikke er kommet i gang til tiden.

Nogle af besparelserne - i alt 10,9 millioner kroner - overføres til næste års budget, mens 14,5 millioner altså ryger direkte i kommunekassen.

En del af de penge, som overføres til 2018-budgettet skal bruges på at få ledigheden bragt yderligere ned i kommunen. Her indtager Odense i øjeblikket en syvende plads blandt de kommuner, der har den højeste arbejdsløshed målt i procent.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).