900.000 gange skal der sættes chip i materiale. Det sker bedst ved at lukke biblioteker på skift

Flittige biblioteksbrugere i Odense får til sommer en lille ekstra udfordring. På skift lukkes nemlig Hovedbiblioteket og de seks lokale biblioteker.

I forbindelse med overgang til nyt elektronisk registreringssystem af bibliotekets materialer skal alle materialerne forsynes med en chip til afløsning for de gamle stregkoder.

Registreringen omfatter samtlige 900.000 materialeenheder fordelt på alle bibliotekets afdelinger.

For at gennemføre denne registrering hurtigt og effektivt gennemføres den i løbet af sommerperioden, hvor færrest bruger bibliotekerne.

De enkelte afdelinger lukkes på skift, så der hele tiden vil være fire eller flere biblioteker åbne.

Sådan lukkes der:

Holluf-Pile, Højby og Bolbro i ugerne 28, 29 og 30 - Højby og Bolbro er i forvejen sommerferielukkede. Det er fra 8. til 29 juli.

Hovedbiblioteket i banegårdscentret i ugerne 31, 32 og 33. Det er fra 29. juli til 19. august.

Tarup, Dalum og Vollsmose i ugerne 34 og 35. Det er fra 19 august til 2. september.

Senere kommer der til politikerne i By- og Kulturudvalget en tidsplan for chipning af materialer fra Musikbiblioteket.

Endnu er der ikke en plan for Musikbibliotekets flytning fra sin nuværende position i Brandts-komplekset til Hovedbiblioteket.

I Musikbiblioteket skal der - til en del brugeres store fortrydelse - indrettes Studenterhus.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.