Odense Kommune retter sig blot efter Arbejdstilsynets dom og må nu revurdere alle ansatte på samme ordning som Per Voight. Dialogen med Per Voight har været vanskelig og tonen ikke altid pæn, siger stabschef i Ældre- og Handicapforvaltningen, René Lorenz. Per Voight har givet kommunen fuldmagt til at udtale sig om hans og hans kones sag.

Hvorfor insisterer Odense Kommune på, at Per Voight skal have sin hviletid og ikke selv kan passe sin kone om aftenen og natten?

- Per har selv bedt om og kæmpet for at få hviletid og fridøgn. Både hos os og hos Arbejdstilsynet. Efter en dialog med Arbejdstilsynet har den gjort klart for os, at han har krav på hviletid og fridøgn, og det har han så fået. Vi kan jo ikke sidde en vejledning fra Arbejdstilsynet overhørig, og derfor kan vi ikke lave det om lige nu. Vi har sagt til Per, at der er mulighed for at søge dispensation, og vi har indbudt ham til møder, som han ikke ønske at deltage i. Nu ser det ud til, at vi kan mødes med ham i morgen, og her vil vi se, om han er interesseret i at søge dispensation, så han ikke behøver at have sin hviletid.

Per Voight nævner, at han kender andre på samme ordning, hvor I ikke står så stejlt? Skal de også til at overholde hviletid og fridøgn?

- Vi har ikke praktiseret hviletid og fridøgn på paragraf 94 ordninger om personlig hjælpere, fordi vi har haft en forståelse af, at Serviceloven har stået over Arbejdsmiljøloven. Det ved vi nu, at sådan forholder det sig ikke, så nu skal vi i gang med at gennemgå alle bevillingerne, der er på en lignende ordning. Der findes andre lignende ordninger, hvor Arbejdsmiljøloven ikke gælder, og derfor vil vi nu rejse det her problem i Kommunernes Landsforening. Vi mener, det er et generelt problem, at en ordning, der skulle skabe de bedst mulige betingelser for en familie, bliver ufleksibel på den her måde.

Hviletiden er jo til for den ansattes skyld. Her er den jo nærmest til gene?

- Det kan jeg da til dels godt give dig ret i, men som arbejdsgiver skal jeg jo forholde mig til reglerne og lovene, og dem bliver jeg nødt til at overholde, når jeg bliver bekendt med, at vi har gjort noget, der ikke var rigtigt.

Per Voight føler, at kommunen gennemtrumfer noget, fordi man vil straffe ham. Kan du følge ham?

- Nej, det kan jeg ikke, men jeg vil sige så meget, at det her desværre har været et langt sagsforløb, hvor han har stået meget fast på, at vi skulle overholde alle regler. Når vi så får det her fra Arbejdstilsynet, så kan vi ikke sidde det overhørig. Det var Per selv, der insisterede på, at vi skulle overholde de regler.

Så Per Voight har sejret ad helvede til?

- Han har jo i første omgang fået det, som han ville. Nu har det vist sig, at det bliver lidt ufleksibelt, og det vil vi gerne hjælpe ham med, men det kræver en dialog, han hidtil ikke har ønsket. Per har ret i, at vores dialog til tider har været meget vanskelig. Det er måske også derfor, at han oplever os som meget ufleksible.

Hvorfor har dialogen været så vanskelig?

- Mit bedste bud er, at begge parter i den her sag har haft vanskeligt ved at bevare den gode og konstruktive dialog. Nogle af de her ting er for os at se nemmere, hvis man sidder over for hinanden. Rigtig meget kan tolkes på skrift, og det har nok nogle gange vanskeliggjort dialogen. Den har nogle gange været præget af, at tonen ikke altid har været lige pæn. Det skal vi som kommune selvfølgelig kunne tåle et langt stykke hen ad vejen, men når man bliver kaldt ikke så pæne ting, så bliver det vanskeligt. Jeg skal jo også tage hånd om mine medarbejdere, som forsøger at gøre et godt fagligt stykke arbejde.

Som pårørende er Per Voight i en særlig sårbar situation med en meget syg kone. Bør kommunen ikke tage særligt hensyn til det?

- Som pårørende er han i en meget sårbar situation, og han yder en kæmpe indsats i hjemmet, men han er også ansat, og her er der nogle lovgivningsmæssige spilleregler, som vi er nødt til at overholde.

Er det en fordel for Odense Kommune, når man kan samarbejde med pårørende om, hvad der ske med svag borger, der har brug for hjælp?

- Selvfølgelig. Pårørende er vores vigtigste samarbejdspartnere, og mange drager en uvurderlig omsorg for deres eksempelvis ægtefæller.

Har Odense Kommune været så imødekommende overfor Per Voight, som man kunne?

- Jeg synes, vi har været så imødekommende, som vi kunne i forhold til, at Per er ansat. Generelt i sagsforløbet har vi forsøgt at tilbyde Per og ikke mindst hans kone meget, som vi mener kunne været godt for hende og kunne lette hans hverdag.

Ville det være et problem for Odense Kommune, hvis alle personlige hjælpere nu skal overholde fridøgn og hviletid?

- For os er det ikke et problem. Vi kan godt tilbyde hjælpen, når der er brug for det, men jeg er overbevist om, at en række af de ansatte på den her ordning og deres ægtefæller eller pårørende, man hjælper, vil se det som meget ufleksibelt. Ofte er man jo på den her ordning, fordi man helst vil kunne klare det selv.

  • Jensen_Stine_Jessen_(2015)_024

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Odense. Jeg skriver om stort og småt i Odense Kommune. Mit særlige stofområde er ældre- og handicap-politik. Jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen i Århus, og jeg har desuden en bachelor i dansk og statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg bor i landsbyen Vindinge uden for Nyborg med min mand og vores tre børn.

Mere om emnet

Se alle
10
Passer sin demente kone: Pårørende i modvind hos Odense Kommune

Passer sin demente kone: Pårørende i modvind hos Odense Kommune