Nye p-regler kan koste Odense flere millioner

Indtægter fra bl.a. p-billetter på de kommunalt drevne p-pladser er i dag med til at finansiere vejvedligeholdelsen i Odense. Men staten skal fra årsskiftet have 70 procent af indtægterne som konsekvens af ny lovgivning vedtaget i Folketinget. Odense Kommune kan miste op til ni mio. kroner årligt, men kommunen undersøger, om beløbet kan kompenseres helt eller delvist via det såkaldte bloktilskud, kommunerne modtager fra staten. Foto: Peter Leth-Larsen

Nye p-regler kan koste Odense flere millioner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I værste fald kan Odense Kommune miste indtægter for ni millioner kroner, der i dag bruges til vedligeholdelse på vejområdet.

For et par uger siden kunne Fyens Stiftstidende fortælle, at det fremover kan blive dyrt for Odense Kommune at udskrive p-afgifter, fordi hver afgift kan komme til at koste kommunen 87 kroner at udstede (se faktaboks for forklaring).

Men også indtægter fra p-automater på de kommunalt drevne p-plader og fra beboerlicenser, gæstelicenser, erhvervslicenser m.v. kan være i fare, og dermed kan de nye regler slå et endnu større hul i kommunekassen. I værste fald kan indtægter for cirka ni millioner kroner årligt, som i dag bruges til at vedligeholde blandt andet veje, fortove og cykelstier, gå tabt.

Det hele skyldes et forslag fremsat af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), som blev vedtaget i Folketinget tidligere på måneden.

- Det har aldrig været hensigten, at en kommune skulle kunne opbygge et overskud på parkeringskontrol i egen eller andre kommuner, lød forklaringen i den forbindelse til Fyens Stiftstidende fra fungerende økonomi- og indenrigsminister Ole Birk Olesen (LA).

Underskud på at udskrive p-afgifter
Den nye lovgivning for kommunernes indtægter fra parkering, som et flertal i Folketinget vedtog i starten af juni, berører også de penge, der kommer ind i kommunekassen fra udstedelse af parkeringsafgifter.Ud af 510 kroner, som en p-afgift lyder på, får Odense Kommune i dag 15 kroner per afgift. Fra starten af det nye år kan regnestykket komme til at vise et underskud for kommunekassen på 87 kroner per afgift.

For med de nye regler vil staten fremover i stedet for 50 procent opkræve 70 procent af indtægten svarende til 357 kroner. Samtidig skal P-Nord (Aalborg Kommunes p-selskab, der løser opgaven for Odense Kommune) som udgangspunkt stadig have 240 kroner. Det giver samlet set udgifter på 597 kroner for at opkræve én afgift på 510 kroner. Dermed står Odense altså tilbage med en regning på 87 kroner per afgift, under forudsætning af at afgiftstaksterne fastholdes på det nuværende niveau.

Udskrives det samme antal udgifter som i 2017, vil det betyde en regning til kommunen på cirka én mio. kroner årligt.

Staten skal have 70 procent

Da de nye regler netop var vedtaget, mente Odense Kommune sig ikke i stand til at drage nogen konklusioner om, hvad den nye lovgivning på p-området samlet set kan komme til at koste kommunekassen i tabte indtægter.

Men ifølge andre kommuners opfattelse og ifølge det, Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, er udgangspunktet, at 70 procent af indtægterne fremover inddrages af staten.

Og det gælder ikke kun de penge, der kommer ind fra p-afgifter, men også indtægter fra p-billetter, beboerlicenser m.v.

- Det er korrekt, at det er udgangspunktet, bekræfter Thomas Østergaard, afdelingschef i Odense Kommunes drift og anlæg, der dog stadig ikke kan oplyse præcis, hvor meget Odense står til at miste.

Kan måske modregnes

I dag tilfalder alle indtægterne fra salg af p-billetter og beboerlicenser m.v. Odense Kommune, hvilket giver en årlig indtægt (2017-tal) på 12,7 millioner kroner. Skal staten have 70 procent, forsvinder cirka ni millioner kroner.

Når det stadig ikke er helt sikkert, hvor mange penge Odense ender med at miste, skyldes det ifølge Thomas Østergaard, at kommunens administration er ved at undersøge muligheden for at opnå hel eller delvis modregning i det såkaldte bloktilskud - et årligt tilskud, kommunerne modtager fra staten.

- Det er noget, der bliver kigget på i det store maskinrum lige nu, men sonderingerne er ikke afsluttet, og derfor kan jeg ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor det ender, oplyser han.

Bliver konklusionen, at Odense ender med at miste ni ud af de godt 12 millioner kroner i årlige indtægter fra parkering - eller en del af beløbet - vil det i første omgang betyde, at Odense Kommune mister en finansieringskilde.

Indtægterne sendes i dag direkte til vejområdet. Kommer nogen af pengene retur via bloktilskuddet, kan byrådet vælge af føre dem tilbage til vejvedligeholdelse. Politikerne kan omvendt også vælge i stedet at bruge pengene til f.eks. skoler, ældrepleje eller andre kommunale serviceområder.

Ifølge Thomas Østergaard vil det kunne mærkes på vejvedligeholdelsen i Odense Kommune, hvis der forsvinder millioner af kroner - i værste fald ni millioner - fra det årlige budget til vedligehold, der i forvejen er så presset, at vejenes, cykelstiernes og fortovenes nuværende stand ikke kan opretholdes med det nuværende budget.

- Vi har i forvejen i Odense et enormt vedligeholdelsesefterslæb på veje, fortove og cykelstier. Hver en krone, der forsvinder væk fra den opgave, vil selvfølgelig betyde, at det efterslæb, vi allerede har, bliver værre, forklarer han.

Thomas Østergaard kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår Odense Kommune endeligt har afklaret, hvad de nye p-regler fra Folketinget samlet set kommer til at koste kommunekassen i tabte indtægter.

Nye p-regler kan koste Odense flere millioner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce