Når By- og Kulturudvalget mødes tirsdag, så står på programmet på blandt andet en ekskursion til området ved Dalum Papir, hvor massiv byudvikling er planlagt.

Her skal politikerne i udvalget blandt andet se området og høre om de nye løsningsmodeller for især det omstridte område 3 i helhedsplanen, som lokale kræfter ønsker fremover skal være grønt område á la Engen.

- Der vil blive fremlagt nogle ideer til forskellige løsningsmuligheder, oplyser rådmand Jane Jegind (V).

Flere partier har sendt signaler, der peger i retning af, at der skal nye modeller på bordet, som i højere grad end helhedsplanen tager højde for det grønne islæt i byomdannelsen. Især med fokus på område 3. Og selv om det, der arbejdes med, stadig er internt, så er nye overvejelser i gang.

- Der vil komme konkrete retninger, så vi kan få drøftet, hvad det er for en konkret retning, forvaltningen skal bevæge sig i, når de skal lave udkastet til en lokalplan, siger Jane Jegind.

Henrik Kaa Andersen fra Dalum Holding, der er med i ejerkredsen, som ønsker området byudviklet, deltager også i del af mødet, da han har fået foretræde for By- og Kulturudvalget.

Ifølge det senest oplyste fra By- og Kulturforvaltningen vil et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan bliver forelagt politisk i løbet af maj.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.